ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА С НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

ДО:

Г-Н ЛЮБОМИР ПЕТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ДП „БСТ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с встъпването Ви в длъжност като изпълнителен директор на ДП „БСТ“ Ви предлагаме да насрочите в удобно за Вас време заседание на Съвета за социално сътрудничество към ДП „БСТ“ с цел провеждане на опознавателна среща между Синдикатите и новото ръководство на ДП „БСТ“, както и за обсъждане на въпроси, свързани с бизнес плана на предприятието.

С УВАЖЕНИЕ,

КРЪСТЬО БОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСДУО

ИВЕЛИНА КОСТОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРБСТ – ФНСДУО

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС „ПОДКРЕПА“

ВАЛЕНТИНА ТУШАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ФСО – САС”ПОДКРЕПА”