СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – НОЕМВРИ 2021 Г. (№ 22)

Новини за колективно договаряне на EPSU, ноември

2021 г. №22

 • Словакия: Конфедерация организира протест в подкрепа на искането за увеличение на заплащането в публичните услуги
 • Германия: Съюз организира предупредителни стачки за да затвърди позицията си относно трудовото договаряне
 • Европа: ETUC подчертава въздействието на по-високите минимални заплати върху разликата в заплащането на половете
 • Ирландия: Синдикатите се обединяват в искания за заплащане на работниците, работещи в грижите и общността
 • Италия: Синдикатите празнуват масовата активност за стачка в сектора на отпадъците
 • Белгия: Конфедерацията отправя апел за защита на правото на стачка
 • Косово: Синдикатът в здравеопазването организира протест срещу бюджета за 2022
 • Испания: Национална стачка за заплати, работни места и разходи в публичния сектор
 • Португалия: Стачка срещу заплатите и работните места в публичния сектор на 12 ноември
 • Великобритания: Работниците по сметосъбирането и почистването предприемат стачни действия
 • Холандия: Здравните работници планират третия ден от протестните си действия
 • Австрия: Синдикатите се обединяват в протести заради кризата в здравеопазването

СЛОВАКИЯ

Конфедерация организира протест в подкрепа на искането за увеличение на заплащането в публичните услуги

Синдикалната конфедерация KOZ организира национална демонстрация в Братислава на 27 октомври в подкрепа на искането за 13% увеличение от синдикатите в публичните услуги. Правителството не е предложило никакво увеличение на заплатите за 2022 г., а синдикатите искат да гарантират, че работниците ще бъдат компенсирани за инфлацията, тъй като цените на енергията, както и на всичко останало, се покачват. KOZ също така използва демонстрацията, за да привлече вниманието към въздействието на покачването на цените върху икономиката и да призове за увеличение на пенсиите и други социални придобивки.

ГЕРМАНИЯ

Съюз организира предупредителни стачки, за да затвърди позицията си относно трудовото договаряне

Профсъюзът на услугите ver.di организира стачки с участието на служители на регионалните власти в цялата страна в подкрепа на своята позиция за преговори. Вторият кръг от колективното договаряне, обхващащ 1,1 милиона работници, приключи на 2 ноември без резултат и без предложение за заплащане от TdL асоциацията на работодателите в регионалното правителство. Синдикатът търси 5% увеличение на заплатите с минимално увеличение от 150 евро, но нарастване до 300 евро за здравните работници. Ver.di са изненадани, че работодателите не признават усилията, положени от служителите на регионалното правителство, особено на здравните и медицинските работници, по време на пандемията.

ЕВРОПА

ETUC подчертава въздействието на по-високите минимални заплати върху разликата в заплащането на половете

Анализ на ETUC показва, че по-високите минимални заплати в цяла Европа могат да имат огромно влияние върху разликата в заплащането на половете. ETUC призовава за двоен праг – 50% от средната работна заплата/60% от медианната заплата – който да се използва в директивата за адекватни минимални заплати. Ако това беше в сила, разликата в заплащането между половете щеше да бъде намалена с 25% в Румъния, с 19% в Гърция, с 12% в Полша, с 11% в Словакия и с 10% в Испания и Люксембург. ETUC подчертава, че много жени са хванати в капан на нископлатени и подценени работни места и съставляват 76% от 49-те милиона работници в ЕС. Директивата за прозрачността на заплащането също може да има голямо въздействие заедно с директивата за минималната работна заплата, която включва разпоредби за укрепване на колективното договаряне.

ИРЛАНДИЯ

Синдикатите се обединяват в искания за заплащане на работниците, работещи в грижите и общността

Три синдикални федерации – синдикат на обществените услуги Fórsa, общ синдикат SIPTU и съюз на медицинските сестри и акушерки INMO – обединиха усилията си с подкрепата на конфедерацията на ICTU, за да осигурят повишаване на заплащането и форум за колективно договаряне на работниците в доброволчески и обществени услуги. Синдикатите твърдят, че много от тези работници предоставят основни услуги, но не са имали увеличение на заплатите след икономическата и финансова криза през 2008-2009 г. Целта е тази година да се повишат заплатите с 3% и да се създаде форум за бъдещи колективни договаряния. Синдикатите също се обърнаха към правителството, за да го накарат да разбере ролята си в осигуряването на финансиране за обществени организации, което трябва да включва подходящ бюджет за достойно заплащане и условия на труд.

ИТАЛИЯ

Синдикатите празнуват масовата активност за стачка в сектора на отпадъците

Синдикалните федерации Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti и Fiadel отчитат много високи нива на подкрепа за националната стачка в сектора на отпадъците на 8 ноември. Те са изчислили, че 90% от работниците са се присъединили към стачката със 100% покритие в някои области. Синдикатите са решени да запазят и подновят секторното споразумение и да включат редица подобрения. Те искат да гарантират, че споразумението обхваща целия сектор, включително заводите за рециклиране, и призовават за действия относно безопасността, обучението, класификацията на длъжностите, както и да гарантират реално увеличение на заплащането.

БЕЛГИЯ

Конфедерацията отправя апел за защита на правото на стачка

Синдикалната конфедерация FGTB/ABVV ще обжалва присъдата на 17 синдикалисти за участието им в блокиране на пътя по време на общата стачка от 18 октомври 2015 г. На 19 октомври 2021 г. Апелативният съд на Лиеж потвърди присъдата, произнесена през ноември 2020 г. от наказателния съд, като активистите получиха условни присъди лишаване от свобода от 15 дни или един месец и глоби от 1200 до 2100 евро. Присъдата се основава на престъплението „злоумишлено възпрепятстване на движението“, предвидено в член 406 от Наказателния кодекс на Белгия, което преди е било използвано за осъждане при стачка през 2019 г. FGTB разглежда тези събития като сериозна атака срещу свободата на профсъюзите и правото на стачка и част от основна тенденция от страна на работодателите и някои правителства да се опитват да намалят правата на работниците и профсъюзите.

КОСОВО

Синдикатът в здравеопазването организира протест срещу бюджета за 2022

Синдикатът на здравните работници FSSHK организира протест пред кабинета на министър-председателя на 8 ноември, за да представи ситуацията, пред която са изправени работниците в сектора. Синдикатът иска да гарантира, че бюджетът за 2022 г. отчита усилията и жертвите, направени от здравните работници, както и предизвикателствата, пред които са изправени по отношение на заплащането и нарастващите разходи за живот.

ИСПАНИЯ

Национална стачка за заплати, работни места и разходи в публичния сектор

Федерациите на обществените услуги на конфедерацията CCOO организираха протести из цялата страна на 10 ноември, за да окажат натиск върху правителството да преговаря за заплащането, условията и публичните разходи. Федерациите са решени да гарантират възстановяването на заплащането и обезщетенията, загубени след последната криза. Според тях покупателната способност на работниците в публичния сектор е паднала с 11%-18%, като до момента са възстановени само 4%. Синдикатите смятат наложеното за 2021 г. увеличение с 0,9% и предложените за 2022 г. 2% са напълно неадекватни. Те също така искат да видят действия по отношение на работните места и предприети сериозни мерки за намаляване на нивото на временната заетост.

ПОРТУГАЛИЯ

Стачка срещу заплатите и работните места в публичния сектор на 12 ноември

Синдикатите във федерацията на обществените профсъюзи Frente Comum продължиха с още един ден стачката на 12 ноември въпреки гласуването на националния бюджет за 2022 г. и свикването на предсрочни избори за края на януари 2022 г. Синдикатите призовават за повишаване на заплатите на работниците в публичния сектор, прилагане на надбавката за тежка и опасна работа, действия за намаляване на несигурната заетост и редица други мерки за подобряване на условията на заетост. За разлика от тях, федерацията на синдикатите на обществените служители FESAP оттегли призива си за стачка за 12 ноември с аргумента, че ще изчака резултатите от изборите.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Работниците по отпадъците и почистването предприемат стачни действия

Работниците по отпадъците и почистването в Шефилд в Североизточна Англия и Глазгоу в Шотландия са участвали в стачни действия заради заплащането на труд. Спорът в Шефилд е относно предложението за заплащане под инфлацията от изпълнителя Veolia и профсъюзът на GMB призовава за всички възможни действия в отговор на опита на работодателя да прекрати стачката, използвайки своите служители. Стачката в Глазгоу също е била заради заплащането и опитът на съвета да използва съдилищата, за да блокира акцията. Тя била подкрепен от други работници и активисти, присъстващи на климатичната конференция COP26. Стачните действия от профсъюза на обществените услуги UNISON също са планирани от 8 ноември, но били прекратени, за да се даде време да за консултация с членовете относно преразгледаното предложение за заплащане от местните работодатели.

ХОЛАНДИЯ

Здравните работници планират третия ден от протестните си действия

FNV и други синдикати, които се организират в осемте университетски медицински центъра (UMCs), планират трети ден от протестните действия на 25 ноември, освен ако работодателите не изявят желание да подновят преговорите относно заплащането, натовареността и персонала. Това ще бъде третият ден на протестно действие в UMCs, които имат около 80 000 работници. Работодателите заявиха, че ще преговарят за разпределянето на допълнителните 60 милиона евро финансиране за заплащане, предоставени от правителството. Синдикатите обаче твърдят, че дори с допълнителните пари това все пак няма да доведе до повишаване на заплатите с оглед на инфлацията за следващите три години. Синдикатите подчертават, че недостигът на персонал и прекомерната работа се отразяват сериозно на здравните работници и че са необходими спешни действия за справяне с тези проблеми.

АВСТРИЯ

Синдикатите се обединяват в протести заради кризата в здравеопазването

Здравните синдикати, организиращи се както в публичния (GÖD и younion), така и в частния (vida и GPA) сектор, се обединиха с други здравни организации в голяма национална акция на 10 ноември, за да покажат реалното състояние на здравната служба и необходимостта от спешни действия. Синдикатите подчертават, че недостигът на кадри е бил проблем дори преди пандемията и резултатът сега е, че повечето здравни работници са както физически, така и психически изтощени. Те подчертават необходимостта от увеличаване на персонала, от допълнително обучение и по-добри условия на заетост, за да се избегне сериозна криза. В деня преди акцията четирите синдикални младежки секции се мобилизираха във Виена в демонстрация, насочена към необходимостта от повече и по-добро обучение.