КТ “Подкрепа” настоява всички служители да получат 30% към заплатите

Синдикатът на административните служители (САС) “Подкрепа” намира, че планираното нарастване на размера на възнагражденията на държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация е не само правилно, но и крайно необходимо.

Заедно с това обаче, от синдиката настояват прилагането на мярката да обхване и други, невключени засега, звена.

“Това действие на правителството подкрепяме не толкова като икономическа мярка за преодоляване на ефекта от разразилата се в световен мащаб пандемия, а като адекватен, макар и закъснял опит за неутрализиране на последиците от неефективната и несправедлива “реформа” в административния сектор, стартирала през 2012 г.”, се казва в позицията на отрасловата структура на КТ “Подкрепа”.

За какво настояват от синдиката

От синдиката смятат, че решението на Министерския съвет не трябва да се ограничава до изброените 28 административни структури. “Нарастването на заплатите не бива да се обвързва с ангажираността на служителите “на първа линия” по време на пандемията (за това следва да се осигуряват и заплащат допълнителни целеви възнаграждения)… Затова и САС “Подкрепа” настоява към администрациите, които ще получат увеличени на заплащането, “да бъдат включени и тези на Министерство на правосъдието и на Агенция по вписванията”. “Водещ принцип при определяне обхвата на административните структури следва да е констатирания дисбаланс във възнагражденията между различните администрации, като нарастването на заплатите се ориентира към всички служители във всички структури.”

Пълната статия можете да намерите ТУК.