МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СТАЧКУВА СИМВОЛИЧНО

Работещите в администрацията на Министерство на културата, членуващи в Синдикат на административните служители „Подкрепа“, започват символична стачка от днес.

Заплатите на работниците и служителите в администрацията на Министерство на културата са на долната граница съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Въпреки това обстоятелство, същите не са увеличавани през 2023 г., съобразно ръста на инфлацията. Тенденцията по изоставането, сравнено с други сектори, се задълбочава.

Служителите настояват за разбиране на техните исканията за достойни възнаграждения и нормални условия на труд.

Дошло е време за адекватна оценка на труда на всички работници в държавната администрация!