Новини за колективно договаряне, бюлетин на EPSU №11

Германия: Персоналът в социалната сфера и сферата на грижите ще получи допълнителни почивни дни и месечни надбавки

Франция: Профсъюзите в енергетиката предприемат действия във връзка със заплащането

Норвегия: Удължената медиация най-накрая дава резултат за общинските и държавни  служители

Нидерландия: Преговорите в държавния сектор започват

Европа: Синдикати и работодатели обменят мнения за развитието на заплатите и цените

Великобритания: Профсъюзът на държавните служители планира гласуване за действия по отношение на заплащането и условията на труд

Австрия: Профсъюзите осъждат предложенията на правителството относно грижите за децата

Италия: Профсъюзите постигат ново споразумение за отпадъците за публичния и частния сектор

Финландия: Общински и здравни синдикати продължават действията си

Португалия: Работниците в местната власт се присъединяват към протеста срещу заплащането

Дания: Профсъюзът демонстрира финансовите ползи от работата на пълен работен ден

Белгия: Конфедерациите се мобилизират за 20 юни

Германия

Персоналът, работещ в сферата на социалните услуги и грижите, ще получи допълнителни почивни дни и месечни надбавки

След тридневни преговори синдикатът на работещите в сферата на услугите ver.di договори споразумение с общинските работодатели от VKA, което донякъде решава проблема с недостатъчното заплащане и преумората на персонала в социалните и образователните услуги. Профсъюзът благодари на своите членове за мобилизацията за постигане на резултата – при значителна съпротива от страна на работодателите. Над 40 000 членове на ver.di се включиха в акциите през седмицата, предшестваща последните преговори. Споразумението ще осигури на служителите два допълнителни почивни дни, както и възможността да превърнат част от заплатата си в още два почивни дни. Педагозите ще получат нова месечна надбавка от 130 евро, а социалните работници – 180 евро. Пакетът включва и много други подобрения, включително по-висока класификация за някои професии, надбавка от 70 евро за подпомагане на обучението и промени в скалата за увеличаване на заплатите, за да могат работниците да напредват по-бързо. Около 330 000 служители в общинския сектор са обхванати от преговорите, но те засягат и много други работници в институциите, които следват резултатите от преговорите. Сега профсъюзът ще поиска от членовете да гласуват споразумението, което трябва да действа до 31 декември 2026 г. 

Франция

Профсъюзите в енергетиката предприемат действия във връзка със заплащането

Профсъюзите в енергийния сектор планират стачни действия в четвъртък, 2 юни, във връзка с намаляването на покупателната способност на своите членове. В съвместно изявление те критикуват работодателите в сектора за това, че не са успели да договорят график за водене на преговори и че са приложили увеличение само с 0,3% на основната национална заплата през януари тази година, когато инфлацията вече е била 4,5%. Профсъюзите изтъкват и факта, че заплащането в енергийния сектор не е в крак с инфлацията в продължение на много години и настояват за незабавно увеличение от 4,5 %.

Норвегия

Удължената медиация най-накрая дава резултат за общинските и държавните служители

Пет от шестте синдиката в преговорната група LO Kommune се съгласиха да подкрепят предложението за общинските работници, което най-накрая беше постигнато на 24 май чрез медиация, предотвратявайки стачки в сектора. Най-големият профсъюз в сектора, Fagforbundet, съобщи, че споразумението ще осигури увеличение на годишните заплати с между 12000 норвежки крони (1165 евро) и 16800 норвежки крони (1635 евро). Споразумението изпреварва постигнатото в производството през тази година, тъй като профсъюзите настояваха за по-добра сделка, която да позволи наваксването на по-лошото  споразумение през 2021 г. Договорът предвижда също така увеличаване на нощните и уикенд надбавки и допълнителни инициативи, за да се гарантира, че работниците имат достъп до работа на пълно работно време. В последния момент беше постигнато споразумение и за държавния сектор, което отново предотврати планираните стачни действия. То е на стойност до 3,84 %, като около 30 % от тях са разпределени за местни преговори. Налице е общо увеличение за всички работници, с 10000 норвежки крони (975 евро) за тези в долната половина на скалата на заплатите и 1,7 % за тези в по-високите степени. В структурата на заплащането има и промени, които да осигурят по-бърз напредък за някои професии и които ще имат положително въздействие върху равното заплащане. За някои категории професии ще бъдат определени нови минимални заплати, които ще им позволят да се придвижат с четири или повече стъпала нагоре в скалата на заплащане. Ще бъде създадена работна група, която да разгледа въпросите, свързани с работата от разстояние. Допълнителна информация може да бъде получена от синдикатите и федерациите, участващи в преговорите, включително YS Stat, LO Stat и Unio.

Нидерландия

Започват преговори за държавния сектор

Преговорите, които обхващат около 130 000 държавни служители, започнаха на 10 май и Марко Оувеханд, говорител на синдиката FNV и председател на Националния и европейския административен комитет на EPSU, предостави известна информация за първите стъпки в преговорите и за основните въпроси, които са на дневен ред. Засега синдикалната страна не е издигнала конкретно искане за увеличение на заплатите, но се стреми към компенсиране на инфлацията, като акцентира върху защитата най-вече на по-нископлатените работници. Една от целите е да се осигури минимално почасово заплащане от 14 евро. Преговорите ще обхванат също ранното пенсиониране и мерките за справяне с прекомерното натоварване. Други въпроси включват осигуряването на достъп на всички служители до някаква форма на процедура за подаване на сигнали за нередности и двете страни ще търсят начини за екологизиране на работното място. Накрая ще се обсъдят и възнагражденията за допълнителни усилия и постижения, като синдикатът е загрижен за липсата на последователност в процеса и за това, че по-високите възнаграждения обикновено получават по-високоплатените. Марко подчертава значението на участието на служителите в целия процес на договаряне.

Европа

Обмен на мнения между синдикати и работодатели относно промените в заплатите и цените

EPSU беше част от делегацията на ETUC, която се срещна с работодатели и представители на Европейския съвет, Комисията, Централната банка и Еврогрупата в рамките на двугодишния макроикономически диалог на 23 май. Генералният секретар на ETUC Лука Визентини посочи, че нарастването на заплатите през последното тримесечие на 2021 г. е било най-ниското от няколко години насам, че делът на заплатите в икономиката намалява и че няма доказателства, че увеличението на заплатите е довело до повишаване на инфлацията. Генералният секретар на EPSU, Ян Вилем Гудриян, подчерта необходимостта от действия за справяне с ниското заплащане и несигурния труд в здравеопазването и особено в сферата на социалните грижи. Работодателите изразиха известна загриженост относно заплахата от спирала  цени-заплати.

Великобритания

Профсъюзът на държавните служители планира гласуване за действия по отношение на заплащането и условията

На конференцията на синдиката на държавните служители PCS тази седмица беше постигнато съгласие да се работи за провеждане на национално законоустановено гласуване за стачни действия тази есен относно заплащането, пенсиите и условията за съкращения на членовете. Профсъюзът отхвърли поредното “смехотворно” предложение за заплащане в държавната администрация, който определя рамката за отделните групи за договаряне в държавната администрация. PCS твърди, че в него не се отчитат годините на рязко намаляване на заплатите и спираловидната криза, свързана с разходите за живот. Профсъюзът реагира и на продължаващите атаки срещу пенсионното осигуряване. Освен това PCS заявява, че ще трябва да реагира на възможността правителството да направи още един опит да намали разпоредбите на схемата за обезщетение на държавните служители, която ще се превърне в основен проблем, ако правителството изпълни заплахата си да съкрати 91 000 работни места в държавната администрация.

Австрия

Профсъюзите осъждат предложенията на правителството относно грижите за децата

Профсъюзите от публичния и частния сектор, представляващи работещите в сферата на образованието в ранна детска възраст, младежта и образованието за деца, атакуваха плановете на правителството за този сектор като фарсови. Те твърдят, че твърдението, че ще бъде осигурено допълнително финансиране в размер на милиард евро, е измама и че в действителност допълнителните средства са по-малко от 60 милиона евро и вече “струват” по-малко заради инфлацията. Профсъюзите са обезпокоени и от факта, че целта е да се създадат повече места в детските заведения, които вече са пълни, а персоналът е претоварен. Те също така критикуват правителството, че разработва политики без сериозни консултации и преговори със синдикатите.

Италия

Профсъюзите постигнаха ново споразумение за сметосъбирането в публичния и частния сектор

Fp Cgil и други синдикати от сектора на сметосъбирането и околната среда договориха тригодишно споразумение, обхващащо периода 2022-24 г., което ще обедини досега разделените публичен и частен сектор и ще обхване около 100 000 работници. Средното месечно възнаграждение на работниците ще се увеличи с около 121 евро, което според профсъюзите ще поддържа заплатите в съответствие с инфлацията. Профсъюзите подчертават по-специално значението на постигането на единно споразумение за сектора. Новото споразумение ще включва и увеличение на различни надбавки, обезщетения и плащания за производителност. Предвидени са разпоредби за подобряване на индустриалните отношения и различните профсъюзи ще определят начина на съвместна работа. Други елементи обхващат фирменото договаряне, дисциплинарните процедури и допълнителните отпуски.

Финландия

Общинските и здравните синдикати продължават действията си

Здравните профсъюзи Super и Tehy запазват забраната си за извънреден труд и промени в смените, след като отхвърлиха предложеното споразумение за здравеопазването и местната власт. Те продължават да настояват за по-големи увеличения на заплатите, които са от съществено значение за преодоляване на спешния недостиг на персонал в здравеопазването и социалните грижи. Междувременно общинските профсъюзи JHL и Jyty също продължават своите стачни действия въпреки временното одобрение на споразумението. Те настояват споразумението да бъде финализирано и очакваните плащания да бъдат извършени до лятото, като твърдят, че работниците могат да загубят над 300 евро, ако увеличението на заплатите се забави до края на годината. Преговори се водят и в частния сектор на здравеопазването и грижите, където Super и Tehy искат увеличение на заплатите, за да преодолеят разликата с публичния сектор. Проучване, публикувано от профсъюзите, показва, че по-ниското заплащане и по-лошите условия в частния сектор допринасят за недостига на персонал, а данните от проучването показват, че голям брой работници обмислят да напуснат сектора.

 Португалия

Работници от местната администрация се присъединяват към протеста срещу заплащането

Профсъюзът на общинските служители STAL се присъедини към други от групата на профсъюзите на държавните служители “Общ фронт” в национална демонстрация на 20 май в Лисабон. Основният призив беше за действия от страна на правителството за защита на покупателната способност на работещите в публичната администрация. Профсъюзите твърдят, че в продължение на 12 години на стагнация на заплатите покупателната способност е намаляла с 15,4 % и че предложеното увеличение на заплатите с 0,9 % за тази година отново ще означава значително намаляване на реалното заплащане, тъй като цените на хранителните продукти, енергията и горивата нарастват. Профсъюзите искат също така увеличение на заплатите с 90 евро на месец за всички работници, минимална месечна заплата от 850 евро, както и промени в системата за оценка на изпълнението и реформа на структурата на заплатите.

 Дания

Профсъюзът демонстрира финансовите ползи от работата на пълен работен ден

Общинските профсъюзи настояват за правото на работа на пълно работно време в целия сектор, за да се справи с прекомерното според тях използване на договори на непълно работно време. Профсъюзът FOA е изчислил финансовите последици от работата на пълно работно време (37 часа седмично) за различните професии, работещи на различни часове. Например един социален и здравен асистент, който днес е на 41 години, може да увеличи доходите си през целия си живот (включително всички надбавки и пенсии) с 5,3 милиона датски крони (над 700 000 евро), ако работи на пълно работно време вместо на 25 часа. Дори и по-възрастните работници ще усетят реална разлика – 51-годишен чистач ще може да спечели 1,2 млн. датски крони (160 000 евро) повече, ако премине от 32 на 37-часова работна седмица до навършване на пенсионна възраст (68 години).

Белгия

Конфедерациите се мобилизират за 20 юни

Трите синдикални конфедерации ACV/CSC, ABVV/FGTB и ACLVB/CGSLB се готвят за националната си демонстрация на 20 юни. Това е част от кампанията на синдикалното движение за оказване на натиск върху правителството да направи повече за защита на работниците от инфлацията и да реформира закона за заплатите, който налага ограничения върху възможностите за договаряне на увеличение на заплатите в рамките на двугодишното междусекторно колективно договаряне. Петицията на синдикатите вече даде резултат, тъй като им даде възможност да участват в парламентарно изслушване на 29 юни.