ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – КЮСТЕНДИЛ 09-11.04.2023Г.

В периода 09-11 април 2023 г. бе проведено обучение на тема „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration. В обучението взеха участие членове на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ от Кюстендил и от различни структури на администрацията. По време на обучението бе представен и наръчника „Достоен труд чрез синдикално сдружаване“.