ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

               Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в ключови държавни администрации, във връзка с Проектите на ЗДБРБ за 2023 г. и ЗБДОО за 2023 г. и по-специално от липсата на увеличение на средствата в графа „Разходи за персонал“.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ|
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 49-ТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Синдикат на административните служители „Подкрепа“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в ключови държавни администрации, а именно Национален осигурителен институт (НОИ), Национален статистически институт (НСИ), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Комисия по досиетата) във връзка с Проектите на ЗДБРБ за 2023 г. и ЗБДОО за 2023 г. и по-специално от липсата на увеличение на средствата в графа „Разходи за персонал“.

Както, сигурни сме знаете, НОИ, НСИ и КЗП са държавни институции от изключителна важност, управляващи, администриращи и контролиращи едни от най-важните процеси в държавата, а Комисията по досиетата е част от стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България. Навярно си давате ясна сметка, че тези стратегически функции на държавата, като изчисляване и изплащане на пенсии, болнични, обезщетения, производството на навременни и коректни статистически данни, защита правата и интересите на българските потребители и разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия са част от фундамента на който следва да се крепи държавата и държавността! Недопустимо е трудът на работещите там да бъде неглижиран и заплатите да са 1000 лв., а нерядко дори и под 1000 лв. чисто. Категорично не приемаме твърдението, че е справедливо да се увеличат заплатите само в тези администрации, в които същите не са били увеличени през изминалата година. Има заплати, които миналата година са увеличени с едва 3% и все още са със срамни нива, клонящи към нивата на минималната работна заплата, а има и структури, в които заплатите са увеличени само веднъж за последните няколко години и изостават чувствително.

Именно и поради тези причини сме сигурни и вярваме, че Вие – политиците ще загърбите партийните си различия и ще предложите в ЗДБРБ за 2023 г. и ЗБДОО за 2023 г. да бъдат осигурени средства за увеличение на възнагражденията от 01.08.2023 г. на работещите в гореизброените администрации както следва:

– За Националния статистически институт – 3 милиона лева;

– За Националния осигурителен институт – 12 милиона лева;

– За Комисия за защита на потребителите – 1 милион лева;

– За Комисия по досиетата – едва 250 хиляди лева.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Необходимите средства са пренебрежимо малко и осигуряването им няма да се отрази по никакъв начин да държавния бюджет, а заплатите на работниците и служителите в тези администрации ще нараснат осезаемо и по този начин Вие ще станете част от решението на проблемите на повече от 4700 български граждани и техните семейства. По този начин Вие ще покажете че сте не само политици, а и държавници! Защото тези служители са и трябва да бъдат държавата, с която всеки един от нас, цялото българско общество се среща очи в очи!

В заключение съм длъжна да подчертая, че протестите на работещите в държавната администрация са в ход и с всеки изминал ден ескалират. От Вас зависи дали те ще преминат в ефективни стачки или не.

Време е държавата да започне да цени работниците си! Крайно време е!

С уважение,

…………………………

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Председател

САС „ПОДКРЕПА“

Може да изтеглите и да видите оригинал на писмото ТУК.

ОТВОРЕНО-ПИСМО-САС-ПОДКРЕПА-БЮДЖЕТИ-2023