ОТ 1 ЯНУАРИ 2023 Г. САС “ПОДКРЕПА” ПРЕДОСТАВЯ СИНДИКАЛНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Синдикатът на административните служители „ПОДКРЕПА“ има удоволствието да ви информира, че на 8 септември 2022 г., с Решение на Синдикалния съвет на САС „Подкрепа“ бе утвърден Правилник за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на синдиката.

Правилникът ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 1 януари 2023 г. Считано от тази дата, всеки член на САС „Подкрепа“ може да заяви и получи синдикална безвъзмездна финансова помощ. Помощите се предоставят в следните случаи:

1. раждане на дете;

2. сключване на граждански брак;

3. продължително боледуване;

4. оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване;

5. смърт на член на САС „Подкрепа“.

Условията за получаване на помощта и нейния размер са подробно разписани в Правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на САС „Подкрепа“, който можете да откриете в раздел „Устройствени документи“ на сайта или да изтеглите от ТУК!

За допълнителна информация и подаване на заявление за синдикална помощ потърсете Председателя на Вашата синдикална организация.

ЗАЕДНО ВЪВ ВСИЧКО!