ПОДКРЕПА ЗА КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“! ДА БЪДЕМ СОЛИДАРНИ!

Комплексът „Марица изток“ е най-големият промишлен комплекс в Югоизточна Европа. Той произвежда 40-60% от цялото електричество, което потребяват българските домакинства и бизнеси. Без ТЕЦ-овете там, страната ни не може да се справи в пиковите моменти на потребление при екстремно ниски и екстремно високи температури. Но по-важното – ТЕЦ-овете са единствените, които имат възможност да балансират енергийната система на България.

Очакваше се Планът за възстановяване и устойчивост да включи проекти, които да помогнат за запазване на работните места и за запазване до голяма степен на независимостта и сигурността на енергийната система на България. Както в предходните, така и в настоящия вариант на Плана комплексът и националната ни сигурност НЕ СА ЗАЩИТЕНИ.

  • Завишените европейски изисквания за постигане на въглеродна неутралност неизменно ще доведат до затваряне на въглищните централи. Това ще остави без работа 100 000 души, чиято заетост пряко или косвено е свързана с работата на централите. Те и техните семейства ще потърсят препитанието си в друга държава, а регионът ще се обезлюди. По подобие на Северозапада.
  • От друга страна, поне до 2030 г. ще произвеждаме електричество от газ. Цената на газа е подвластна както на международните пазари, така и на международните конфликти, но не и на нас! Ние просто ще приемаме спекулативно нарасналите цени, без да имаме никакви възможности да влияем.
  • Всичко това ще доведе до бум на енергийната бедност в държава като България, която е с най-висок дял на енергийно бедните граждани и в момента.

Поради всичко изброено, Синдикатът на административните служители приканва своите членове и техните семейства да подкрепят започналата на 9 август 2021 г. подписка, чийто съинициатор е Миньорска федерация на КТ „Подкрепа“.

Формулярът на подписката можете да изтеглите от ТУК. Попълнените формуляри връщайте на адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 35, ст. 107-108, пощенски код 1125.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Заедно можем ВСИЧКО!