ПРОВЕДЕНО БЕ СЪБРАНИЕ В СТОЛИЧНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Днес, 13.11.2020 г., проведохме събрание на Синдикалната секция на КТ “Подкрепа” в Столичната здравноосигурителна каса. Напрежението сред работещите в системата на НЗОК е огромно т.к. през м. 09.2020 год. бяха увеличени заплатите само на ЧАСТ от работниците и служителите там! Въпреки обещанията за увеличение на заплатите на тези служители от 01.01.2021 год., Закона за бюджета на НЗОК предвижда това ЕВЕНТУАЛНО да се случи от 01.04.2021 год. И то с много условности – ако останат пари, ако работодателя реши, ако няма други промени до тогава…

Колегите споделиха, че се чувастват изключително пренебребгнати, изтощени и неглижирани и вече са готови да предприемат крайни мерки, в случай, че исканията им не бъдат чути!

Не е нормално работещите в държавната администрация, които са натоварени с огромни отговорности и задължения, които следва да са лицето на държавата, които не са спрели да работят и за ден от началото на пандемията да получават обидно ниски заплати от порядъка на 800 – 900 лв. Призоваваме ръководството на НЗОК, Бюджетната комисия, Народното събрание и всички, от които това зависи, да чуят работниците и служителите и да направят съответните промени в Закона за бюджета на НЗОК за 2021 год.

В противен случай опашките от граждани пред касите ще стават все по-дълги, но вътре няма да има кой да ги обслужва!