ПРОЕКТ № ETUC PROJECT 2021 – 11

ПРОЕКТ № ETUC PROJECT 2021 – 11

с наименование:

„ПОСТ КОВИД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ДИГИТАЛЕН СИНДИКАЛИЗЪМ“

се финансира от ЕКП

по процедура VS/2021/0214 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

РОЛЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ В ПРОЕКТА: ПАРТНЬОР

Бенефициент по проекта (главен изпълнител) е:

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“

Партньори по проекта са:

  • ФЕДЕРАЦИЯ „СИВ“ – „ПОДКРЕПА
  • ТУКОТ „ПОДКРЕПА“
  • СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

Цели: дигитален синдикализъм, засилване на дигиталните умения; Видимост и обхват, както и дейности за организиране на капацитет; Укрепване на социалния диалог и колективното договаряне, със специален акцент върху националните планове за възстановяване; Насърчаване на зелен и/или цифров преход

Целеви групи: членове на синдиката

Основни дейности: проучване на дигиталните умения; анализ на резултатите от проучването; обучения на теми „Дигитална компетентност”, „Първа помощ на работното място”; „Организиране за сила“; разработване и промотиране на дигитални услуги на синдиката; информационна-дигитална кампания; подобряване на вътрешната комуникация.

Общата стойност на проекта е в размер на 119 572,50 евро, от които 95 % са безвъзмездна финансова помощ, а 5 % са собствено съфинансиране.

СРОК за изпълнение на проектните дейности – 15 месеца