Промени в Правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на САС “Подкрепа”

На редовно свое заседание, проведено на 25.03.2024 г. Синдикалния съвет на Синдикат на административните служители “Подкрепа” направи промени в правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на САС “Подкрепа”.

Промените, които са в полза на членовете на САС “Подкрепа” могат да бъдат намерени в документа ТУК.

А също така може да видите какви са промените по-долу:

Синдикалният съвет на САС „ПОДКРЕПА“ прие следните изменения и допълнения в Правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на САС „Подкрепа“:

В чл.8 думата „петкратния“ се заменя с думата „трикратния

В чл.16 се добавя нова ал.4 с текст:

(4)       Помощите, регламентирани в този Правилник се отпускат само в случай, че Заявлението за съответния вид помощ е подадено в срок до 3 месеца от събитието, за което се отнася. При помощи за продължително боледуване или оперативно лечение, срокът тече от последния ден на болничния или на лечението.

В чл.11 “Сумата за Еднократната помощ по чл.4, т.1 е в размер до 150 лв.” се заменя с “Сумата за Еднократната помощ по чл.4, т.1 е в размер до 250 лв.”.

Нека си припомним, че Правилникът ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 1 януари 2023 г. Считано от тази дата, всеки член на САС „Подкрепа“ може да заяви и получи синдикална безвъзмездна финансова помощ. Помощите се предоставят в следните случаи:

  1. раждане на дете;
  2. сключване на граждански брак;
  3. продължително боледуване;
  4. оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване;
  5. смърт на член на САС „Подкрепа“.

За допълнителна информация и подаване на заявление за синдикална помощ потърсете Председателя на Вашата синдикална организация.