ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Публично оповестено бе намерението на правителството да реализира нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза, сред които и увеличаването на възнагражденията на работещите в администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Това увеличение на бюджетните разходи за персонал предполага и промяна в нормативната уредба, за да се преодолеят законовите ограничения по отношение методите и процедурите за нарастване на възнагражденията на заетите в администрацията.

В тази връзка е изготвен проект за ПМС, с което да се внесат необходимите корекции в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Проектът на ПМС е публикуван на 03.08.2020 г. в Портала за обществени консултации, където до 14.08.2020 г. ще могат да се правят коментари от всички заинтересовани организации и физически лица. Запознаване с проекта, както и коментар, можете да направите, като посетите Портала за обществени консултации – ТУК.