САС „ПОДКРЕПА“ ИЗПРАТИ ПИСМА ДО КОМИСИИ В ПАРЛАМЕНТА ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК

САС „Подкрепа“ изготви и изпрати писма до председателите на комисията по здравеопазване и комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България. В писмата се коментира непрекъснатото увеличаване на броя и обема от дейности, възлагани на НЗОК и липсата на реципрочно на този процес ресурсно и финансово обезпечаване. Настоява се за залагане на адекватни числови показатели на разходите за персонал, които да позволят ефективно и справедливо възмездяване на положения от служителите на НЗОК труд.

Пълните текстове на писмата можете да видите от тук:

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС