СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА САС “ПОДКРЕПА” СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 07-09 СЕПТЕМВРИ В КИТЕН

Синдикален съвет на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ се проведе от 7 до 9 септември в гр. Китен. Участие в събитието взе президента на КТ „Подкрепа“ – Димитър Манолов.

Присъстващите синдикални лидери бяха поздравени от г-н Иван Костадинов – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ – Бургас и г-н Владимир Топалов – председател на Синдикалната миньорска федерация на КТ „Подкрепа“, които бяха гости на форума. Представителите на различните административни и териториални структури на САС „Подкрепа“ приеха отчета за дейността на Изпълнителния съвет. Актуализиран бе бюджета на организацията за 2022 г. и бе утвърден бюджета за 2023 г.

Приет бе Правилник за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членове на синдиката, който ще влезе в сила от 1 януари 2023 г., от когато всеки член на организацията ще може да заяви предоставяне на безвъзмездни средства в определени случаи и при определени условия. Сред основните теми, които бяха обсъждани бе подготовката за излъчване на делегати за ХI редовен конгрес на Конфедерация на труда „Подкрепа“, който предстои се проведе в началото на месец февруари 2023 г., както и организацията и провеждането на редовна отчетно-изборна конференция на САС „Подкрепа“. Коментирани бяха и ключови проблеми и предизвикателства в дейността на синдиката. Набелязани бяха и конкретни предстоящи действия и инициативи. Извън провеждането на съвета, участниците се включиха в обучение на тема „Синдикално лидерство”, организирано и проведено съвместно със СРС на КТ “Подкрепа” – Бургас.