СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – АВГУСТ 2021 Г.

РЕЗЮМЕ:

 • Турция: Конфедерация излага главните изисквания за колективно договаряне
 • Великобритания: Синдикат се противопоставя на предложения за неадекватно заплащане
 • Европа: Милиони нископлатени работници не могат да си позволят почивка през летния сезон
 • Унгария: Пет конфедерации подкрепят протеста на здравните работниците
 • Европа: Правото да стачкуваш – нови информационни брошури
 • Ирландия: Възможни са стачни действия в образованието и социалните грижи
 • Германия: Синдикат се подготвя за преговори в частна бърза помощ
 • Португалия: Общини изправят синдикатите пред различни предизвикателства
 • Италия: Синдикат изисква повече пожарникари и по-добри условия
 • Европа: Проучване на Комисията разкрива въздействието на пандемията
 • Европа: В доклада за недостиг на работна ръка се обръща внимание и на здравеопазването и социалните грижи
 • Австрия: Синдикат включва и четиридневната работна седмица в преговорите за колективен договор

ТУРЦИЯ

Конфедерация излага главните си изисквания за колективно договаряне

Публичният синдикат KESK изложи главните си изисквания за договарянето в публичния сектор, което започна в началото на август. Приоритет е възстановяването на 8,5% загуба от покупателната способност на служителите в публичния за последните две години, както и по-нататъшно увеличение на заплатите, за да се покрие инфлацията, която според конфедерацията е над 50%, а официалната статистика показва 30%. Други ключови искания са прекратяване на приватизацията, повишаване на публичните инвестиции и заетостта в публичния сектор, намаляване на работното време и укрепване на сигурността на работните места. KESK също иска реакция относно непостоянната заетост, като отбелязва, че между 2014 г. и 2021 г. ръстът на перманентната заетост е само 8% сравнена с 362% процента ръст на временните договори.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Синдикатите са възмутени и се противопоставят на предложения за неадекватно заплащане

Синдикатите за публични услуги реагираха гневно на предложенията за заплащане, което те смятат, че е напълно недостатъчно да компенсира инфлацията и сериозните усилия на работниците да поддържат публичните услуги през пандемията. Предложението за 3 % увеличение на заплатите на здравните работници беше напълно отхвърлено и синдикатът обсъжда със своите членове какво да предприеме. Те подчертават, че повишението е твърде ниско, за да има въздействие върху недостига на работници в този сектор. Междувременно работодатели от местната власт леко повишават техните предложения за заплащане, но това все още означава само 1,75% повишение заплатите за повечето работници (2,75% за най-нископлатените) в контраст с десетте процента увеличение, изискано от синдикатите. Синдикатите представляващи полицията са също недоволни от замразяването на заплатите.

ЕВРОПА

Милиони нископлатени работници не могат да си позволят летни ваканции

Проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) установи, че работниците, които получават заплати под прага на бедността, са сред 35 -те милиона най – бедни европейци, които не могат да си позволят летни ваканции. Като цяло 28% от гражданите на ЕС не могат да си позволят седмична ваканция извън дома си – но тази цифра нараства до 59,5 за тези, чийто доход е под прага на риска от бедност (60% от средната стойност). Най -лошото положение е в Гърция, където 88,9%от тези, изложени на риск от бедност, не са могли да си позволят ваканция, следвана от Румъния (86,8%), Хърватия (84,7%), Кипър (79,2%) и Словакия (76,1%). Според ETUC много европейци, чийто доход е под 60% от средната стойност, са безработни или пенсионирани, но тази категория включва и милиони нископлатени работници, по-специално тези, които получават законоустановената минимална работна заплата. ЕКП води кампания за включване на праг в проекта на Директива за адекватна минимална работна заплата, под който законоустановената минимална работна заплата не трябва да пада. В момента минималната работна заплата излага работниците на риск от бедност в най -малко 16 държави -членки на ЕС, а Европейската комисия изчислява, че 22 милиона работници представляват по -малко от 60% от средната стойност.

УНГАРИЯ

Работниците в здравеопазването стачкуват, докато тези в комуналните услуги получават 15% повишение

Петте конфедерации изпратиха солидарно писмо до MESZK – камарата за здравни специалисти, в подкрепа на тяхното протестно шествие в Будапеща на 31 юли. Протестиращите призоваха за същото увеличение на заплатите на медицинските сестри като това на докторите и изтъкнаха, че това е ключово действие за предотвратяване на миграцията на медицински сестри в Западна Европа. По-рано тази година петте конфедерации се обединиха да подадат оплакване до Международната организация на труда, заради налагането на ново законодателство, което ограничава правото за преговори и стачкуването на здравните работници в публичния сектор. Междувременно, работниците в комунални услуги ще получат 15% увеличение на заплатата в следващите 3 години. Това ще бъде приложено по различен начин в различните компании, като работниците във националното водоснабдяване ще получат 4% повишение тази година, 7% следващата и 4% през 2023 г.

ЕВРОПА

Правото да стачкуваш – нови информационни брошури

48 държави участват в библиотеката на EPSU с информационни брошури относно правата на стачкуващите. Информация за Казахстан, Киргизстан, Швейцария, Таджикистан и Узбекистан беше добавена наскоро в сайта на EPSU. Всяка брошура предоставя информация за основните правни разпоредби при организирането на стачка, включително кой може да обяви стачка, процедурни изисквания и всякакви ограничения. Добавен е и раздел за международна съдебна практика. Информационните бюлетини са пуснати съвместно Европейския профсъюзен институт (ETUI) през 2019 г., като ETUI координира производството на брошурите за 34 държави. Сега ще бъдат актуализирани и новите версии ще бъда публикувани през септември. 

ИРЛАНДИЯ

Работниците в образованието и социалните грижи се подготвят за стачка

Синдикатът на обществените услуги Forsa отхвърли това, което определи като „подигравателно“ предложение от Министерството на образованието в дългогодишен спор относно заплащането и условията на училищните секретари. Синдикатът води дългогодишна кампания за прекратяването на неравностойното отношение към секретарите, наети от Министерството и тези, наети от училищата. Последните имат много по-ниски заплати и по-малко права на болнични и годишен отпуск. Forsa не изключва възможността за стачни действия. Междувременно, социалните работници в службите за хора с умствени увреждания гласуваха за стачка в спор за аутсорсинг. Техният съюз SIPTU твърди, че здравната изпълнителна служба не е спазила националното колективно споразумение за публичния сектор, което изисква предварителна консултация относно плановете за възлагане на услуги на външни изпълнители.

ГЕРМАНИЯ

Синдикат се подготвя за преговори в частната бърза помощ

Синдикатът ver.di изложи списък с искания за повишаване на заплатата и подобряване на условията за труд в частната бърза помощ promedica/Flack. След консултация с членовете си и сравнение с разпоредбите в публичния сектор, синдикатът ще търси подобрения в основното (съкратено до 39 часа седмично) и средното (съкратено до 44 часа седмично) работно време, ще изисква и по-високи надбавки за извънреден труд и нощните смени. Искът ще включва и 30-дневен годишен отпуск от първата година на работа и до шест дни допълнителен отпуск нощен труд. От ver.di а пожелали да започнат преговори още през юли, но от фирмата са се съгласили да започнат  чак през октомври, като са предупредили отсега, че няма да приемат мерки, които биха довели до допълнителни разходи до декември 2022 г.

ПОРТУГАЛИЯ

Общини изправят синдикатите пред различни предизвикателства

Синдикатът на обществените услуги SINTAP е сключил нов колективен договор с компанията Inova, която отговаря за отпадните води, водоснабдяването и други общински услуги в Кантанхеде, в кварталът Коимбра. Синдикатът подчертава изискванията си за прогресивното намаляване на работните часове през 2022 и 2023 на 35 часа седмично, допълнителен ден отпуска за всеки 10 години трудов стаж и общо увеличаване на годишния отпуск до 25 с 2023. Той също така предвижда увеличаване на разходите за храна, надбавките и увеличението на заплатите. Междувременно, синдикалният съюз на STAL, подкрепен от индустриалния съюз на FIQUIEMETAL, продължава кампанията си на „публични съдилища“, фокусирани върху ниското заплащане, условията на труд и липсата на права за колективно договаряне в групата на EGF/Mota & Engil. Последната им акция, на 2 август, е била насочена към компанията за рециклиране на отпадъци Resinorte. 

ИТАЛИЯ

Синдикат призовава за повече пожарникари и по-добри условия на труд

След горските пожари и наводненията, изискванията към пожарните служители нараства, затова синдикатът Fp Cgil призовава работниците да бъдат увеличени до 40 000. Синдикатът смята, че сегашният брой пожарникари (35 000) е недостатъчен, тъй като много от тях работят на двойни, увеличавайки работното време и извънредния труд. Fp Cgil казва, че прекомерното натоварване не оставя на работниците време за обучение и се притеснява, че при следващите преговори пожарната служба всъщност ще настоява за по-дълги смени на пожарникарите, вместо да се справи с недостига на персонал и да назначи още работници. Синдикатът казва, че набирането на персонал е ключово за намаляването на средната възраст (в момента 47), както и че спешно са необходими инвестиции в превозни средства и оборудване. Освен това пожарникарите се нуждаят от допълнителна застраховка срещу злополуки и професионални заболявания.

ЕВРОПА

Проучване на Европейската комисията разкрива въздействието на пандемията

Годишният преглед на Европейската комисия за заетостта и социалното развитие в Европа показва някои от главните ефекти на пандемията върху работните места, условията на заетост и социалния диалог.  Забелязва се неравномерно регионално въздействие, като в по-устойчивите райони се наблюдава висока регионална производителност, високо ниво на квалифицирано население, големи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, качествени местни държавни институции и солидна цифрова инфраструктура. Влиянието върху националния социален диалог и колективното договаряне варира в различните страни със силни институции за социален диалог, благоприятстващи ранното включване на социалните партньори в създаването на мерки като схеми краткосрочна заетост. В някои европейски държави Ковид мерките са попречили на традиционните процедури за колективно договаряне, докато в други участието на социалните партньори се увеличава, като се вземат предвид спешните публични/държавни намеси. Проучването установи, че пандемията подчертава дългогодишното неравенство между половете, като през второто тримесечие на 2020 г. жените имат по-сериозен спад на работното време от мъжете и продължават да поемат най-големия дял от грижите вкъщи и са изправени пред предизвикателството да балансират професионалния и личния си живот. 

ЕВРОПА

В доклада за недостиг на работна ръка се обръща внимание и на здравеопазването и социалните грижи

Нов доклад на изследователската агенция Eurofound анализира степента на недостиг на работна ръка в Европа и някои от мерките, които се предприемат за преодоляването им им. Едни от основните сектори, на които е наблегнато са здравеопазването и социалните грижи. Подчертава се, че при такава липса на работна ръка, не може да се предоставят висококачествени и ефективни грижи. Това е особен проблем в Германия и Скандинавските държави, където това е довело до продължително чакане на пациентите. Това  означава и голямо натоварване на професионалистите, което, в крайна сметка, допринася за по-високите нива на текучество и намалява още повече привлекателността на сектора. Докладът потвърждава, че проблемите, пред които са изправени здравните и социалните грижи, не са нови, но са влошени от пандемията, като значителния недостиг в много страни е свързан с предизвикателните условия на труд, напрегнати ситуации, тормоз и насилие и сравнително ниски заплати, като се имат предвид необходимите години на обучение и нивото на отговорност. Изследването показва, че тези напрегнати условия на труд и липсата на работници, са се увеличили, благодарение на пандемията, и предоставя информация как държавите се опитват да се справят с тях, чрез действия засягащи заплащането, условията на труд, броя на персонал и обучението. Последните новини от филиалите на EPSU в Швеция (Kommunal) и Дания (FOA) подчертават сериозността на ситуацията, която се усеща повече през летните месеци, тъй като летните почивки усложняват вече съществуващия недостиг на персонал.

АВСТРИЯ

Синдикат включва и четиридневната работна седмица в преговорите за колективен трудов договор

Синдикатът на частните услуги GPA призовава за приемане на четиридневната работна седмица в своите сектори и ще го включи като искане в предстоящите преговори през есента. Отбелязвайки успеха на четиридневната седмица в Исландия и установяването на правото на четиридневна седмица в сектора на търговията на дребно в Австрия, GPA твърди, че работодателите трябва да забележат позитивното влияние върху продуктивността, докато работниците ще имат възможността да балансират по-добре работата и личния си живот. Синдикатът отбелязва също, че четиридневната работна седмица ще повлияе добре и върху глобалното затопляне, заради редуцирането на пътуването на работниците. 

Повече информация по темата, може да намерите на страницата на EPSU с новините на английски език.