СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – АВГУСТ 2021 Г. (№ 17)

Новини (№ 17) за колективно договаряне на EPSU, август 2021 г.

 • Исландия: Проучване доказва позитивите на четиридневната работна седмица
 • Великобритания: Подкрепа от страна на Шотландското правителство за четиридневна работна седмица
 • Русия: Профсъюз настоява за запазването на заплатите при четиридневна работна седмица
 • Грузия: Повишения в комуналните услуги
 • Испания: Синдикат прекъсва договора си със здравна компания
 • Холандия: Работниците на мрежови енергийни компании ще получат увеличение на заплатите с 2%
 • Дания: Медицинските сестри стачкуват
 • Европа: Комисията публикува доклад относно директивата за условията на труд
 • Унгария: Правителствена атака срещу правото за стачкуване
 • Швейцария: Синдикалният бус за стачки подпомогна мобилизирането на здравния сектор
 • Турция: Конфедерация се подготвя за дълги стачки
 • Германия: Планува се стачка за Берлинските болници

ИСЛАНДИЯ

Проучване доказва позитивите на четиридневната работна седмица

Според проучване на синдиката на публичните услуги BSRB двама от трима държавни работници са доволни от по-кратката работна седмица. Резултатите показват, че държавните служители усещат позитивите повече от работниците в другите сектори. 64% от публичните работници са удовлетворени от съкращаването, около 17% твърдят, че са неутрални и около 18% са по-скоро неудовлетворени. Разликата между секторите е свързана с начина, по който е приложено намаляването на работната седмица. В публичния сектор това беше наложено автоматично, докато в други сектори графиците са променяни постепенно и в една пета от работните места все още няма промяна. Проучването също показва, че жените са по-доволни от мъжете след промяната – 62% сравнено с 45%.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Подкрепа от страна на Шотландското правителство за четиридневна работна седмица

Близо 9 от 10 работника в шотландското правителство подкрепят преминаването към четиридневна работна седмица, според проучване на Apology – неправителствена изследователска организация. Данните от доклада доказват, че намаляването на работните дни ще увеличи продуктивността до такава степен, че много от отделите могат да направят промяната без да е нужно да назначават повече персонал. Проучването показва множество ползи за правителството, включително запазването и наемането на нов персонал, по-здрава работна сила, както и това, че ще бъдат първите наложили нови стандарти на работното време за шотландската икономика. Според PCS, главния синдикат на държавните служители, който подкрепя изследването, Covid-19 пандемията е доказала, че е възможно да се работи по начини, които работодателите са оспорвали преди това. Също и че промяната може да повлияе добре на икономиката и околната среда. PCS призовава шотландското правителство да работят заедно, за да могат да превърнат тази възможност в реалност.

РУСИЯ

Профсъюз настоява за запазването на заплатите при четиридневна работна седмица

Синдикатът FNPR подчертава, че преминаването към по-къса работна седмица трябва да гарантира запазването на заплатите. Конфедерацията е осведомена, че някои работодатели прилагат дори тридневна работна седмица, но със съответното намаляване на заплатата. Конфедерацията смята, че има нужда от промяна на законодателството за 40-часова седмица, заложена в конституцията. В момента Министерството на труда не вижда причина за преминаването към по-кратка работна седмица, въпреки че перспективата за четиридневна седмица беше предложена през 2019 г. от тогавашния премиер Димитрий Медведев.

ГРУЗИЯ

Повишения на заплатите на работещите в сектора комуналните услуги

След двудневни митинги и протести на работници в сметосъбирането, градският съвет на Тбилиси се съгласи да увеличи заплатите на служителите на компанията за управление на отпадъци Tbilservice от януари 2022 г. и да реши редица други въпроси до края на август. Синдикатът на публичните услугите, банките и комуналните услуги договори редица мерки, свързани с неприкосновеността на протестиращите – отмяна на планирани промени в работните графици, предоставяне на застраховка на служителите от 1 януари 2022 г., допълнителен платен отпуск до 24 работни дни, актуализиране на предоставянето на специални дрехи и модернизация на превозни средства.

ИСПАНИЯ

Синдикат подписа споразумение по прекъснат договор със здравна компания

Федерацията за обществени услуги FeSP-UGT подписа споразумение с компанията Fresenius Medical Care, определящо процедура за дигитализация, която ще се прилага за всички работници във всички центрове и клиники на Fresenius в Испания. Той признава ангажимента на компанията да гарантира това право по време на празнични дни и други почивни дни, въз основа на законодателството за цифровите права от 2018 г. Синдикатът искаше да се увери, че има подходяща процедура за наблюдение на прилагането на споразумението и справяне с проблеми като извънредни ситуации, произтичащи от недостиг на персонал. Ще има Съвместен комитет за наблюдение, който ще гарантира спазването и всеки работник ще може да докладва за инциденти или предполагаеми нарушения на правото на комитета.

ХОЛАНДИЯ

Работниците на мрежови енергийни компании ще получат увеличение на заплатите с 2%

Преговарящите в профсъюза FNV осигуриха по-добро заплащане от работодателите за работниците в мрежовите енергийни компании и те ще получат увеличение на заплащането с 2% от 1 април 2022 г. като част от споразумение, валидно от 1 май 2021 г. до 31 декември 2022 г. Договорът ще поддържа текущия социален план. Профсъюза ще продължи да работи по редица други инициативи, обхващащи пригодността за заетост, натоварванията, благосъстоянието и ранното пенсиониране.

ДАНИЯ

Медицинските сестри стачкуват

Синдикатът на медицинските сестри DSR уведоми, че ще разшири стачните си действия относно заплащането и в стачката ще се включат повече здравни институции в цялата страна, а също така организира национална демонстрация в Копенхаген на 14 август. Членовете на синдиката гласуваха за отхвърляне на националния колективен договор в публичния сектор по-рано тази година, тъй като той не успя да се справи с дългогодишния проблем относно подценяването на професиите на медицински сестри. Стачката започна на 14 юни и профсъюзът обяви пет други дати предварително, като последното е планирано за 7 септември, включващо още 281 медицински сестри.

ЕВРОПА

Комисията публикува доклад относно директивата за условията на труд

Директивата за прозрачните и предвидими условия на труд от 2019 г. въвежда редица нови или подобрени права за милиони работници в цяла Европа. Държавите-членки трябва до август 2022 г. да приложат директивата в националното си законодателство. Основният проблем за EPSU е разпоредбата, която дава на държавите-членки възможността да изключат някои обществени работници от глава III на директивата, която обхваща, наред с други неща, пробация, паралелна заетост, предвидимост на работата и обучение. Докладът на експертната група (страници 18-23) подчертава факта, че всяко изключване трябва да бъде на обективни основания въз основа на задълженията на работниците и/или условията на заетост и изяснява, че изключването от цялата глава III би било оправдано много трудно.

УНГАРИЯ

Правителствена атака на правото за стачкуване

Унгарското правителство издаде два указа, с които лиши правото на стачка на служителите по контрол на въздушното движение. Решението на апелативния съд от 20 юли ясно потвърди законното право на профсъюза на стачка. Шест дни по-късно обаче бяха публикувани двете постановления, които не само отхвърлят решението на Унгарския апелативен съд, но и нарушават член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Европейската федерация на транспортните работници (ETF) осъди унгарското правителство и категорично поддържа тезата, че сдружаването, колективното представителство и колективното договаряне са основни трудови права, които трябва да се спазват еднакво във всички 27 държави-членки на ЕС. ETF насърчава всички да подпишат петиция на labourstart.org в подкрепа на работниците и срещу нарушаването на върховенството на закона от страна на правителството.

ШВЕЙЦАРИЯ

Стачният автобус подпомогна мобилизирането на здравния сектор

Синдикатът на обществените услуги vpod/ssp стартира инициатива за подкрепа на местните си активисти в мобилизирането им, за да спечелят по-добро заплащане и условия за здравните работници в цялата страна. Стачката в университетската болница CHUV в Лозана беше началният сигнал за организираната кампания на съюза „Пътят към стачка“. Vpod/ssp твърди, че ситуацията в здравните заведения се е влошила поради пандемията, като много работници са изправени пред бърнаут и напускат сектора. Постоянният недостиг на персонал подкопава условията на труд и допълнителен натиск идва от търсенето на печалба от частните здравни компании. Синдикатът признава, че тази ситуация затруднява организирането и затова се надява, че стачният автобус ще осигури подкрепа и ще помогне за укрепване на местната синдикална организация. Вече е публикуван списък с населени места, в който се определя маршрутът на автобуса от средата на август до началото на октомври.

ТУРЦИЯ

Конфедерация се подготвя за дълги стачки

Конфедерацията на публичния сектор KESK отхвърли предложението на правителството за увеличения на заплатите в публичния сектор през 2022 и 2023 г. Министерството на труда предложи увеличения от 5% и 6% през 2022 г. и две увеличения от 6% през 2023 г. с допълнителни корекции за инфлация. Въпреки това KESK подчерта степента, до която заплащането в публичния сектор е спаднало след инфлацията (в момента над 17%) и също така поставя под въпрос дали официалната инфлация наистина отразява разходите за живот за повечето работници. Конфедерацията е разочарована, и че преговорите за заплащането в публичния сектор не успяват да разгледат широк спектър от други въпроси като сигурност на работното място, достойно заплащане и несигурни условия на заетост. Достъпът на Съюза до преговорите също е ограничен, тъй като участва само една конфедерация – Мемур Сен, която е близка до правителството. KESK организира два марша до столицата Анкара, за да подчертае своята програма за колективно договаряне. Единият ще започне в Батман, град в Югоизточния регион, а другият в Одрин, град в Западния регион, като се присъедини към демонстрация в Анкара на 20 август.

ГЕРМАНИЯ

Планува се стачка за Берлинските болници

Профсъюзът на услугите ver.di свика тридневна предупредителна стачка от 23 август в болниците в Берлин, управлявани от групата Charité на регионалното правителство, включително нейните дъщерни дружества на Vivantes. Синдикатът даде на работодателя 100 дни да започне колективно договаряне за справяне с извънредната работа на болничните служители и стажанти и за привеждане на заплащането в съответствие с колективния договор за обществени услуги във всички дъщерни дружества на Vivantes. Стачката ще продължи, ако се пропусне крайният срок 20 август. Синдикатът настоява усилено за споразумение за справяне с прекомерната работа и недостига на персонал, което да отразява договорените с други здравни институции, но и да приведе всички работници, наети от Vivantes, в съответствие със споразумението в публичния сектор. Ако предупредителните стачки не са достатъчни, от 30 август ще се обмислят допълнителни ефективни стачни действия.