СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – Октомври 2021 Г. (№ 19)

Новини (№ 19) за колективно договаряне на EPSU, септември 2021 г.

 • Холандия: Персоналът от медицински центрове стачкува заради заплащането и натовареността
 • Италия: Федерациите търсят гаранции за работещите дистонционно
 • Австрия: Синдикатите призовават да започнат преговорите за заплащане на труда
 • Европа: ETUC подчертава въздействието на вдигането на цената на енергията върху нископлатените работници
 • Германия: Проучване разкрива мащаба на кадровите предизвикателства в детското образование
 • Великобритания: Здравните работници отхвърлят предложението за 3% увеличение
 • Европа: Федерациите обсъждат правата на синдикатите в обществените услуги
 • Ирландия: Здравните синдикати призовават за преговори за COVID бонус след решение на съда
 • Белгия: Конфедерацията призовава за промяна на правилата за преговори
 • Франция: Синдикатите в публичния и частния сектор ще се мобилизират на 5 октомври
 • Дания: Правителството се намесва, за да прекрати стачката на медицинските сестри

ХОЛАНДИЯ

Персоналът от медицинските центрове стачкува заради заплащането и натовареността

На 28 септември работниците в седем университетски медицински центъра започнаха стачка, като работеха само службите за спешна помощ. Това е най-голямата акция в академичните болници, в които работят около 80 000 работници. Синдикатите на FNV и CNV отхвърлиха последното предложение на работодателите, което бе само 1% увеличение на заплатата и 750 евро еднократна сума в тригодишно споразумение. Те призовават за увеличение на заплащането с 3% за всяка година и минимално увеличение от 75 евро на месец, както и за спешни действия по отношение на натоварването. Синдикатите твърдят, че прекомерното натоварване създава проблеми с увеличаването на отсъствията поради заболявания на персонала и големи трудности при задържането на нови работници в сектора. EPSU изпрати солидарно писмо за подкрепа.

ИТАЛИЯ

Федерациите търсят гаранции за работещите дистанционно

Федерациите за обществени услуги – Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa и Uil Fpl – искат да гарантират, че с преминаването от задължителна към доброволна работа от вкъщи на всички работници е осигурена подходяща защита, така че да могат да се възползват от потенциалните ползи и гъвкавост на дистанционната работа, като същевременно това спомага за подобряване на предоставянето на услуги. Синдикатите твърдят, че на работниците трябва да се гарантира същото заплащане като тези на работното място, заедно с нормално работно време и право на прекъсване. Федерациите признават, че ситуацията може да варира в различните обществени услуги и затова може да се наложи да се проведат преговори на национално, секторно и местно ниво.

АВСТРИЯ

Синдикатите призовават да започнат преговорите за заплащане на труда

Синдикатите на държавните работници и GÖD, представляващи работниците от местните, регионални и национални правителства, написаха отворено писмо до правителството, в което призовават годишните преговори за заплащане да започнат възможно най-скоро, за да се гарантира, че техните членове ще получат увеличение на заплатите от 1 януари 2022 г. Те посочват, че служителите в обществените услуги са работили под голям натиск, за да поддържат качеството и количеството на услугите по време на пандемията. Това стана още по-трудно с нарастващия брой пенсионирани работници. Синдикатите искат да видят реално увеличение на заплащането и надбавките за всички работници като признание за усилията им във всички услуги, но особено в здравните и социалните услуги.

ЕВРОПА

ETUC подчертава въздействието на вдигането на цената на енергията върху нископлатените работници

Анализ на ETUC показва, че почти три милиона нископлатени работници в Европа не могат да си позволят да отопляват домовете си. ETUC изчислява, че дори преди очакваното по-нататъшно увеличение на цените на енергията, 15% от работещите бедни в Европа няма да могат да включат отоплението – това означава 2 713 578 души в цяла Европа. Анализът показва също, че през последното десетилетие ситуацията се е влошила в 10 държави-членки на ЕС. С директивата за минималните заплати, която сега се обсъжда в Европейския съвет и Парламента, ETUC твърди, че покачването на цените на енергията прави действията на ЕС по отношение на заплатите още по-неотложни. По-специално, ETUC иска да види „праг на благоприличие“ в директивата, който да гарантира, че законовите минимални заплати никога не могат да бъдат изплащани на по-малко от 60% от средната заплата и 50% от средната заплата на която и да е държава-членка.

ГЕРМАНИЯ

Проучването разкрива мащаба на кадровите предизвикателства в детското образование

Проучване на над 19 000 служители, проведено за профсъюза на услугите ver.di, разкрива широко разпространени проблеми с недостиг на персонал и прекомерно натоварване. Мнозинство от работещите в дневните центрове се оплакват, че не са имали достатъчно време да се посветят на всички деца, за които се грижат, като почти 40% мислят за смяна на работата и около 25% мислят за напускане. Ситуацията в яслите и детските градини също е предизвикателство, като три четвърти от интервюираните специалисти твърдят, че носят отговорност за твърде много деца. Ver.di изчислява, че средно има недостиг от 3 служители на пълен работен ден на екип за дневни грижи и в около 57 600 дневни центъра в Германия, като това представлява недостиг от почти 173 000 квалифицирани работници. Над 9 от 10 квалифицирани работници също казаха, че работодателите не са успели да предложат обучение, което да помогне за тяхното кариерно развитие. Ver.di казва, че данните от проучването показват, че трябва да бъдат обсъдени подобрения в колективното договаряне относно социални и образователни услуги, което да влезе в сила през януари 2022 г.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Здравните работници отхвърлят предложението за 3% увеличение

Консултациите на синдикатите в здравеопазването разкриха огромно мнозинство в полза на отхвърлянето на предложението за увеличение на заплатите с 3% от правителството, което ще обхване работниците на Националната здравна служба в Англия и Уелс. Над 8 от 10 и дори 9 от 10 в някои синдикати се противопоставиха на това предложение, което също показва, че мнозинството от техните членове подкрепят някаква форма на стачни действия. Офертата от 3% е под сегашния процент на инфлация и доста под увеличенията на заплатите с 12%-15%, изисквани от някои от синдикатите. С недостиг на персонал от 100 000 души, синдикатите призовават правителството да увеличи предложението, за да помогне за справяне с проблемите с набирането и задържането и да възнагради работниците за рисковете, пред които са изправени, и допълнителните усилия, положени по време на пандемията.

ЕВРОПА

Федерациите обсъждат правата на синдикатите в обществените услуги

На 14-15 септември се проведе първият регионален семинар от двугодишен проект за синдикални права с участници от целия средиземноморски регион. Проектът се управлява съвместно от EPSU и европейските федерации, представляващи полицията (EuroCOP) и военния персонал (EUROMIL). Имаше участие и на експерти от ETUC и Международната организация на труда и обмен на Директивата за прозрачните и предвидими условия на труд, която включва член, предоставящ на държавите-членки възможността да изключат голяма група работници в обществените услуги от нейното покритие. Следващата регионална среща ще се проведе онлайн на 16-17 ноември и ще обхване следните държави: България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Молдова, Русия, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

ИРЛАНДИЯ

Здравните синдикати призовават за преговори за COVID бонус след решение на съда

Синдикатите, представляващи здравните работници, призоваха за незабавни разговори с изпълнителния директор на здравните услуги, за да обсъдят как да се наградят усилията на здравните работници по време на кризата с COVID-19. SIPTU, Fórsa и Ирландската организация на медицинските сестри и акушерки повдигнаха въпроса пред Трудовия съд, който призна изключителните усилия на здравния персонал и призова всички страни да започнат „ефективен ангажимент“ за разрешаване на въпроса. Вземайки предвид практиката в няколко други европейски държави, синдикатите търсят бонус, надбавка или допълнителен отпуск.

БЕЛГИЯ

Конфедерацията призовава за промяна на правилата за преговори

Приблизително 15 000 души се присъединиха към демонстрация в Брюксел на 24 септември, призовавайки за промяна на законодателството, което регулира междусекторните преговори в частния сектор. Протестът беше организиран от конфедерацията FGTB/ABVV, която твърди, че настоящите правила налагат прекомерно ограничение на обхвата на синдикатите за преговори. При последните двугодишни преговори законът регламентираше, че има само допълнителни 0,4%, които могат да бъдат добавени към нормалното увеличение на инфлацията. FGTB твърди, че законът е по-фокусиран върху запазването на конкурентоспособността на белгийските компании, вместо да отчита разходите за живот и предизвикателствата, пред които са изправени работниците, и налага ограничение върху увеличенията на заплатите, но не и върху дивидентите на акционерите.

ФРАНЦИЯ

Синдикатите в публичния и частния сектор ще се мобилизират на 5 октомври

Някои федерации на обществените услуги ще се присъединят към колегите си от частния сектор в национална демонстрация на 5 октомври, призовавайки за увеличение на заплатите и за увеличение на минималната работна заплата. Синдикатите отбелязват, че печалбите на частните компании растат заедно с дивидентите за акционерите, докато работниците трябва да се справят с по-високите цени, не на последно място на енергията. В публичния сектор работниците са изправени пред още една година на замразяване на индекса, който определя нивата на заплатите, като правителството отново трябва да коригира най-ниските нива на заплати, само за да гарантира, че те няма да паднат под минималната работна заплата.

ДАНИЯ

Правителството се намесва, за да прекрати стачката на медицинските сестри

След 10 седмици действие, стачката, организирана от профсъюза на медицинските сестри на DSR, беше прекратена с намеса на правителството. Това означава, че ще бъде наложена препоръка от помирителната комисия, въпреки че е била отхвърлена от голямо мнозинство от членовете на DSR. Синдикатът твърди, че правителството е глухо за дългогодишните искания на медицинските сестри относно несправедливата структура на заплащането в публичния сектор. Някои медицински сестри продължават да предприемат неофициални действия въпреки налагането на споразумение и заплахата от глоби, ако продължат. Синдикатът казва, че сега фокусът се измества върху работата на комисията по структурата на заплащането, която беше създадена да разследва неравенствата в заплащането и какво може да се постигне в следващия колективен договор през 2024 г. DSR смята, че стачката е успяла да повиши видимостта и общественото разбиране относно проблема с неравенството в заплащането.