СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – ОКТОМВРИ 2021 Г. (№ 20)

Новини (№ 20) за колективно договаряне на EPSU, октомври 2021 г.

 • Австрия: Работниците в детски грижи разпространяват посланието си
 • Германия: Стачка осигури повече персонал, по- добро работно време и подобрения в обучаването
 • Португалия: Правителството предлага заплащане под изискванията на синдикатите
 • Италия: Федерациите мобилизират работници в министерството на правосъдието
 • Холандия: Съюзът не е доволен от окончателното предложение за заплащане
 • Финландия: Съюз се стреми към увеличаване на заплащането за всички и предприема действия за намаляване на разликата в заплащането
 • Украйна: Синдикатите продължават кампанията срещу трудовите реформи
 • Норвегия: Увеличение на заплатите на работниците в детските грижи, докато заетите в сектор „Култура“ продължават да стачкуват за пенсиите си
 • Испания: Федерациите на обществени услуги отхвърлят предложението за заплащане и призовават за подходящи преговори
 • Швеция: Докладите подчертават важността на участието на работниците в дигитализацията
 • Франция: Синдикатите мобилизират психолози за по-добро заплащане, работа и договори
 • По света: Важно изследване на минималната заплата зад Нобеловата награда

АВСТРИЯ

Работниците в детски грижи разпространяват посланието си

Около 5000 работници се присъединиха към шумна демонстрация пред Министерството на образованието на 14 октомври. Протеста засегна както държавния, така и частния сектор и беше организиран от синдикалните организации younion, vida и GPA и подкрепен от конфедерацията ÖGB. Синдикатите са били ядосани, заради пропуска на министерството да ги покани в Консултативния съвет, където се обсъждат ключови проблеми засягащи сектора. Но протеста е имал незабавен резултат и те били поканени на следващата среща. Синдикатите използваха демонстрацията главно, за да покажат, че работниците в обучението в ранна възраст трябва да се оценяват и да изложат проблема със сигурността на работното място, условията на труд и липсата на персонал. EPSU изпрати солидарно писмо за подкрепа.

ГЕРМАНИЯ

Стачка осигури повече персонал, по- добро работно време и подобрения в обучаването

Синдикатът на услугите ver.di празнува голяма победа в Берлин, където членовете на здравния сектор стачкуват от 31 дни. Работниците в университетската болница Шарите, клиниките Vivantes и тяхното съвместно дъщерно дружество, Labour Berlin, сега спряха стачката, в очакване на преговори за нови колективни договори. Ключовите моменти в новата сделка в болницата в Шарите включват повече от 700 допълнителни медицински сестри, които ще бъдат наети през следващите три години и ще има нови критерии за персонал за конкретни отделения като интензивни отделения, операционни зали и централни спешни отделения. Служителите ще могат да събират точки – например за работа на смени с недостатъчен персонал – които ще осребряват като допълнителен отпуск. Отделно в клиниките Vivantes ново споразумение ще определи съотношенията персонал/пациент за всяка смяна и ако те не бъдат спазени, засегнатите служители получават компенсация за натоварването.

ПОРТУГАЛИЯ

Правителството предлага заплащане под изискванията на синдикатите

Първоначалното предложение на правителството за увеличение на заплатите от 0,9% на служителите в обществените услуги за 2022 г. е доста под исканията на синдикатите. Синдикатите във федерацията Frente Comum призовават за минимално увеличение от 90 евро на месец от 1 януари 2022 г. с минимална заплата, определена на 850 евро. Синдикатът SINTAP заяви, че настоява за увеличение от 2,5%. Те имат редица други изисквания, свързани с ваучерите за храна, структурата на заплащането и кариерното развитие, тежката работа, несигурната заетост, промените в системата за управление на работата и работното време.

ИТАЛИЯ

Федерациите мобилизират работници в министерството на правосъдието

Трите федерации за обществени услуги – Fp Cgil, Cisl Fp и Uil Pa – организираха двудневни протести на 13 и 14 октомври в Неапол, Милано и Рим. Мобилизацията беше свързана с кризата, пред която е изправен правосъдният сектор със сериозен недостиг на кадри и прекомерно натоварване, усложнено допълнително от неадекватно оборудване. Синдикатите твърдят, че работниците са останали встрани от дебата за правосъдието, тъй като политиците се фокусират върху правната реформа, като игнорират ситуацията, пред която е изправен персоналът, който трябва да спазва и прилага закона. Предвидени са допълнителни мобилизации и стачни действия, ако няма отговор от министъра.

ХОЛАНДИЯ

Съюзът не е доволен от окончателното предложение за заплащане

Нов колективен трудов договор, който обхваща държавните работници, вече се гласува от членовете. Синдикатът на FNV е доволен от елементите на споразумението, което според него е по-добро от предишното предложение, но твърди, че окончателното предложение за заплащане от работодателите е твърде ниско. Основните елементи на сделката включват: увеличение на заплатите с 2% от 1 юли 2021 г.; еднократно плащане от 300 евро през декември; еднократна и структурна надбавка за работа от вкъщи; интегрирането на чистачите в структурата на заплащането и допълнителна сума за служителите на нередовни смени. Членовете на съюза ще имат време до края на месеца да изразят мнението си.

ФИНЛАНДИЯ

Съюз се стреми към увеличаване на заплащането за всички и предприема действия за намаляване на разликата в заплащането

Синдикатът за обществени услуги на JHL анонсира, че в предстоящия кръг на преговори за заплащането ще търси увеличения на заплатите за всички работници, които представлява в публичния и частния сектор. В него се твърди, че умерените увеличения на заплатите в обществените услуги в миналото са били част от стратегия за стимулиране на икономическия растеж, но сега тези работници трябва да се възползват от този растеж. JHL също така ще предприеме допълнителни стъпки за преодоляване на разликата в заплащането между половете и твърди, че са необходими достойни увеличения на заплатите за справяне с недостига на персонал.

УКРАЙНА

Синдикатите продължават кампанията срещу трудовите реформи

Хиляди синдикалисти излязоха отново по улиците на Киев на 7 октомври в дългогодишната си кампания срещу предложенията на правителството за трудови реформи. Законовите промени бяха осъдени от международното профсъюзно движение и явно противоречат на основните конвенции на Международната организация на труда. Демонстрацията беше използвана и за призоваване за редица мерки, включително увеличаване на минималната работна заплата и социални помощи.

НОРВЕГИЯ

Увеличение на заплатите на работниците в детски грижи, докато заетите в сектор „Култура“ продължават да стачкуват за пенсиите си

Синдикатите Fagforbundet и Delta договориха увеличение на заплатите на работниците в детските градини в частния сектор. Увеличението на заплащането е с около 4% в зависимост от нивото на квалификация, като минималната годишна заплата за асистентите се увеличава с общо 13 000 NOK (€1325) до NOK 325800 (€33265) годишно. Синдикатите и работодателската организация на PBL също се съгласиха да продължат преговорите за пенсиите. За разлика от тях, пенсиите са в основата на спора в културния сектор с театрални, оперни, балетни и оркестрърни работници, които стачкуват от 3 септември. Споразуменията за временни пенсии бяха договорени през 2016 г., но сега синдикатите искат да гарантират, че новата схема осигурява равни пенсии за мъжете и жените и за цял живот.

ИСПАНИЯ

Федерациите за обществени услуги отхвърлят предложението за заплащане и призовават за подходящи преговори

Федерациите на обществените услуги в CCOO и UGT не бяха доволни от решението на правителството да свика среща в кратък срок на 5 октомври, вместо да започне правилен процес на колективно договаряне. Синдикатите твърдят, че правителството просто е искало синдикално одобрение за бюджета за следващата година, без да вземе предвид ключовите синдикални искания, свързани с възстановяването на покупателната способност, 35-часовата работна седмица и премахването на процента на заместване, който възпрепятства усилията за намаляване на временната заетост. Те също така отхвърлят предложението за увеличение на заплащането на правителството от 2% за 2022 г., което според тях ще доведе до допълнителна загуба на покупателна способност за работниците през следващата година, след спад от 10% на покупателната способност през последните 10 години и не отчита жертвите и усилията, положени по време на пандемията.

ШВЕЦИЯ

Докладите подчертават важността на участието на работниците в дигитализацията

Два доклада, разглеждащи възгледите на членовете на синдиката относно дигитализацията, показват, че липсата на гледна точка на служителите означава, че цифровите технологии рискуват да влошат съществуващите проблеми на работното място. Дисбалансът между изискванията на новите технологии и нивото на ресурсите, отделени за тяхното въвеждане, допринася за лошото здраве и безопасност при работа и многото отпуски по болест. Докладите подчертават, че служителите трябва да бъдат включени и също така разкриват, че много членове на синдиката не вярват, че новите цифрови инструменти отговарят на високите очаквания за повишена ефективност и по-добра работна среда. Докладите предоставят ясни доказателства за значението на ученето през целия живот и непрекъснатите усилия за обучение от страна на публичните органи, работодателите и синдикатите. Изследването е част от съвместна инициатива на общинските и обществените синдикати Kommunal (Швеция) и Fagforbundet (Норвегия).

ФРАНЦИЯ

Синдикатите мобилизират психолози за по-добро заплащане, работа и договори

Национална стачка и местни демонстрации на психолози се състояха на 28 септември след по-ранна акция през юни. Работническите синдикати имат редица искания, свързани със заплащането, работните места и законовата/договорната позиция на психолозите и правителствени предложения относно техния статут, независимост и заплащане на консултациите при тези специалисти. Психолозите са забелязали, че търсенето на техните услуги се е увеличило значително по време на пандемията и синдикатите твърдят, че това трябва да бъде признато по отношение на откриване на повече такива работни места, по-добри условия на заетост и подобни подобрения на заплащането, подобно на предоставеното на други здравни и социални работници.

ПО СВЕТА

Важно изследване на минималната заплата зад Нобеловата награда

Световната профсъюзна конфедерация на ITUC отбеляза значението на неотдавнашното присъждане на Нобелова награда за икономика на Дейвид Кард, Джошуа Ангрис и Гуидо Имбенс. Техните ключови изследвания през 90-те години на миналия век показаха, че по-високите минимални заплати не означават по-малко работни места, предоставяйки мощен контрааргумент на честите твърдения на работодатели и много правителства за отрицателните ефекти от минималните работни заплати. ITUC твърди, че тази награда е сериозна индикация за много икономисти, тъй като са били нужни около 30 години, за да се даде предимство на фактите над една вредно и безпочвено твърдение. Добавиха също, че независимо дали по закон или по колективен договор, минималните заплати играят ключова роля за намаляване на бедността; обръщане на дългосрочната тенденция за намаляване на дяловете на доходите от труд; увеличаване на търсенето и изграждане на основата за възстановяване.