СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION

DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ /САС „Подкрепа“/ стартира изпълнението на проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

Проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ (DWARFa), чрез различни дейности, има за цел да повиши осведомеността за ползите от достойния труд в административната сфера и предвижда изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Измерване на познанията и нагласите на синдикалните членове в темата за достоен труд

Дейност 3: Организиране на работно посещение на представители на САС „Подкрепа“ в Норвегия, с цел обмен на добри практики

Дейност 4. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и тренинги на тема достоен труд

Дейност 5. Одит

Дейност 6: Мерки за публичност и визуализация

Партньори по проекта:

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ /САС „Подкрепа“/ – България

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Norge – Норвегия

Общият бюджет на проекта е в размер на 103 958 евро, от които 93 000 евро финансиране от Норвежкия финансов механизъм и 10 958 евро, съфинансиране от страна на бенефициента /САС „Подкрепа“/.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 31.07.2023 г.

В рамките на проекта ще бъде създаден интернет портал и фейсбук страница, на която ще бъде публикувана актуална информация за изпълнението на проекта.