Социално напрежение в ключови институции

Социалното напрежение тлее в ключови институции вследствие от ниското заплащане и текучеството на кадри, което води до увеличено натоварване върху останалите служители алармираха за пореден път от КТ „Подкрепа“.

Икономическият съветник на профсъюза Ваня Григорова и председателят на Синдиката на административните служители (САС) към „Подкрепа“ Кремена Атанасова изнесоха данни за заплащането в Националния статистически институт (НСИ) и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, където напрежението наскоро ескалира в предупредителна стачка.

Според информацията от синдиката брутното минимално възнаграждение на главните експерти в централното управление и териториалните бюра на НСИ варира между 1147 и 863 лева, тоест не достига „чисти“ 1000 лв. При младшите експерти пък е в граници между 852 и 792 лв. бруто. Средните възнаграждения за същите длъжности не са далеч от тези стойности, като служителите не получават и добавка за прослужено време и стаж.

Става въпрос за специалисти, от които се изисква минимум магистърска образователна степен, боравене със специфични програмни продукти и добро владеене на английски език. Последното увеличение на заплатите в НСИ е направено през 2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19 и то не за всички служители, а само за анкетьори.

В момента по размер на средното възнаграждение институтът се нарежда на 98 място сред 122 държавни институции, а заплатите изостават спрямо централната администрация с около 23%.

Защо е важен статистическият институт?

Обективната и навременно поднесена статистическа информация е от изключително значение за всички сфери на живота ни и най-вече за държавното управление. Без нея няма качествени анализи и прогнози, които са в основата на взимането на управленски решения.

Всички сме свидетели от каква важност е в момента например актуалната информация за динамиката в цените на храните и горивата. НСИ все още се справя с тези задачи, но от години изостава с предоставянето на данни за Евростат, поради което страната ни е заплашена със санкции. Те може да излязат „по-солено“ на хазната, отколкото актуализацията на заплатите, посочи Ваня Григорова.

В рамките на шегата тя призова управляващите да побързат с решенията, тъй като от навременната статистическа информация зависят и техните заплати – известно е, че възнагражденията на президента, на министрите и на народните представители са „вързани“ със средната работна заплата в страната и се актуализират в зависимост от данните за нея.

43 са свободните работни места само в централата на НСИ, като някои от тях са трайно незаети поради ниското заплащане. Най-тежко е положението в Териториалното статистическо бюро -Северозапад, където текучеството на кадри от януари до октомври е 31% от персонала.

Ако спре работа кадастърът?

Сходно е положението и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, където все още работят 417 души при предвидени около 600 щатове. От началото на 2022 г. АГКК се е лишила  от 45 квалифицирани специалисти, които се прехвърлят в частни фирми срещу често двойно по-високо възнаграждение. Средните заплати на редовите служители в държавния кадастър варират в зависимост от ранга им между 1139 лв. и 907 лв. бруто.

Това са хората, от чиято компетентност зависи цялостното градоустройство, включително навременното строителство на пътища, магистрали и актуалните напоследък газови интерконектори. Подновяване на протеста в АГКК със сигурност ще се отрази и на целия строителен бранш, като може да го блокира. Затова и искането на КТ „Подкрепа“ там за увеличение на заплатите с минимум 20% получава подкрепа дори от бизнеса.

„Не ми се мисли какво ще стане, ако служителите в Агенцията спрат работа дори за една седмица. Те нямат какво да губят, освен една заплата от 800-900 лева“, коментира Кремена Атанасова.

В КТ „Подкрепа“ са обезпокоени от решението на служебния кабинет да не внася в парламента проекто-бюджет и да го остави на следващото редовно правителство. Най-вероятно страната ще навлезе в 2023 г., изпълнявайки миналогодишния бюджет при строги законови изисквания месечните държавни разходи да не надхвърлят 1/12 от него. Насред разразилата се инфлация това означава замразяване на доходите на нивата от края на 2021-началото на 2022 г. и вещае социално напрежение, включително стачки в редица сектори.


Няма държавност без работеща администрация, категорични бяха от КТ „Подкрепа“. От Синдиката на административните служители обявиха, че започват да анализират европейския опит и систематично да събират данни за отделните държави, с които ще оборят насаждания неолиберален мит за ползата от „малката държава“.  За целта ще им помогне стартирал международен проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“, който бе представен в централата на КТ „Подкрепа“. Проектът „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ е подпомаган от Норвежкия финансов механизъм, а САС към КТ „Подкрепа“ е бенефициент. В следващата година синдикалистите ще проучват чуждия опит, ще събират данни, ще провеждат кампании и ще проучват нагласите на работещите българи по темата за достойния труд.

Статията може да видите и прочетете ТУК.

*САС Подкрепа не претендира над правата
на използваните в статията материали.

Всички права над тези материали са на
техните създатели.