ТРУДОВ ДОГОВОР? АМИ СЕГА?!

Ние от Синдикат на административните служители към КТ “Подкрепа” заедно с нашите партньори от Фондация “Фридрих Еберт” България решихме да реализираме този проект, като основната цел е да запознаем младите хора с базовите характеристики и особености на Кодекса на труда по отношение на сключването на трудов договор, разновидностите на документите с които ще се сблъскват по време на трудовата им кариера и да отговорим на въпросите свързани с трудови правоотношения които възникват в главата на всеки млад човек в началото на постъпването му на работа.