ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 2021/336371 DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION (DWARFA)

На 22.07.2023 г. (събота) от 09,30 ч. в Конферентната зала на хотел Хемус, гр. Враца, Площад Христо Ботев 1 Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе финална Пресконференция по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

Темите на пресконференцията са следните:

1. Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация. Представяне на доклад от изследване “ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ДОСТОЕН ТРУД”, представяне на дейностите и резултатите по Проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация 2021/336371“

2. Задълбочаване на проблемите във все повече администрации в страната и нарастване на напрежението сред работещите.

3. Искания на синдиката във връзка с обсъждане и приемане на Закон за държавния бюджет 2023.

Партньори по проекта са Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Norge – Норвегия

Общият бюджет на проекта е в размер на 103 958 евро, от които 93 000 евро финансиране от Норвежкия финансов механизъм и 10 958 евро, съфинансиране от страна на бенефициента /САС „Подкрепа“/.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 31.07.2023 г.