САС Подкрепа

Синдикат на административните служители /САС/ към КТ „Подкрепа“ е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален принцип.

В САС „ПОДКРЕПА” членуват държавни служители, както и работещи по трудови правоотношения в държавната администрация и други административни служители, обединени в синдикални секции за защита на своите права по служебни или трудови правоотношения, професионални и социални интереси.