ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 34 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ изпрати поздравителен адрес до ръководството на Агенция по заетостта и до членовете на синдиката по случай професионалния празник и 34-тата годишнина от създаването на агенцията. Още

САС “ПОДКРЕПА” И ФНСДУО-КНСБ ИЗПРАТИХА ПИСМО С ИСКАНЕ ЗА СРЕЩА С МИНИСТЪР ИВАЙЛО ИВАНОВ

САС “Подкрепа” и ФНСДУО – КНСБ изпратиха съвместно писмо с искане за среща с министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Иванов, на която да бъдат обсъдени исканията за увеличение на заплатите на всички работници и служители от АСП, както и бюджетна процедура 2024 по отношение на разходите за персонал при второстепенните разпоредители с бюджетни средства към МТСП.  Още

САС “ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ ПРОЕКТ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Внимателният анализ на предложенията за промени във функционалността и структурата на Устройствения правилник на МК показва, че те липсват на аргументация и обосновка. В проекта на ПМС за изменение и допълнение на правилника не се обръща достатъчно внимание на яснотата на проблемите, които би трябвало да подкрепят предложените промени. Повечето от аргументите и мотивите, представени в този проект, са общи и необосновани.

Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция по геодезия, картография и кадастър бяха сключени за първи път на 04.04.2024 г.

Завърши преговорната процедура по сключване на Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 01.05.2024 г. и има срок на действие две години. Още

Позиция на САС “Подкрепа” относно предстоящи  промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, касаещи социалните работници и заетите в АСП

САС “Подкрепа” изрази становище във връзка с възможността за реализиране на промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, касаещи социалните работници и заетите в Агенция за социално подпомагане. Още

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СТАЧКУВА СИМВОЛИЧНО

Работещите в администрацията на Министерство на културата, членуващи в Синдикат на административните служители „Подкрепа“, започват символична стачка от днес.

Заплатите на работниците и служителите в администрацията на Министерство на културата са на долната граница съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Въпреки това обстоятелство, същите не са увеличавани през 2023 г., съобразно ръста на инфлацията. Тенденцията по изоставането, сравнено с други сектори, се задълбочава. Още

САС “ПОДКРЕПА” И ФНСДУО-КНСБ ИЗПРАТИХА ПИСМО С ИСКАНЕ ЗА СРЕЩА С МИНИСТЪР ШАЛАПАТОВА

Във връзка с поетия ангажимент от министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова за увеличение на заплатите на работещите в системата на АСП и очакваната от всички работници и служители от Агенция за социално подпомагане среща, на която да бъдат оповестени средствата, които се предвиждат от бюджета за тази цел бе изпратено писмо с искане за насочване на дата за провеждане на срещата.
Може да изтеглите писмото от ТУК. Още

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В НСИ ЩЕ ДЕЙСТВАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2024 Г.

За първи път в историята на Националния статистически институт беше сключен колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения. Документите бяха подписани днес от председателя на институцията доц. д-р Атанас Атанасов, от председателя на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова, от директорите на териториални статистически бюра и председателите на синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ в Централно управление и Териториалните статистически бюра. Представителите на регионалните структури на НСИ присъстваха онлайн на събитието. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция за социално подпомагане. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 01.01.2024 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

МИНИСТЪР ШАЛАПАТОВА ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ЧЕТВЪРТЪК (21.12.2023 Г.) В 11 ЧАСА

Насрочена е среща между представители на Синдиката на административните служители “Подкрепа” и ФНСДУО – КНСБ с Министър на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова в четвъртък (21.12.2023 г.) в 11 часа. На срещата ще бъдат обсъдени исканията на работещите за увеличение на техните заплати, както и останалата част от техните искания. Още

СЪВМЕСТНО ПИСМО НА  САС”ПОДКРЕПА” И КНСБ БЕ ИЗПРАТЕНО ДО ИВАНКА ШАЛАПАТОВА С ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА СРЕЩА

През изминалата седмица напрежението сред работниците и служителите от Агенция за социално подпомагане /АСП/ ескалира и вследствие на това бе проведена едночасова предупредителна стачка, в която участваха членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

МАЩАБНА ЕДНОЧАСОВА СТАЧКА НА РАБОТЕЩИТЕ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА /ОБЗОР/

Хиляди работници и служители на Агенцията за социално подпомагане в цялата страна излязоха на едночасова предупредителна стачка.

Исканията на работещите са:
·        30% увеличение на разходите за заплати с приемането на бюджета за следващата година;
·        Осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите на АСП;
·        Актуализация размера на средствата за представително работно облекло;
·        Промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията, съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър. Още

Над 2500 работници и служители, членове на САС „Подкрепа“, от АСП в цялата страна ще проведат едночасова предупредителна стачка

На  12.12.2023 г. /вторник/ от  10 ч. до 11 ч. над 2500 работници и служители от Агенция за социално подпомагане в цялата страна ще проведат едночасова предупредителна стачка.

Исканията на работещите са: Още

ПОДПИСАНИ СА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

САМО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕТО НА СИНДИКАЛНАТА НИ СЕКЦИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СА СКЛЮЧЕНИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Още

Искания на САС “Подкрепа” относно бюджет 2024

Предложения на синдикат на административните служители във връзка с предстоящото обсъждане на Закона за държавния бюджет на република България за 2024 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 15.11.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ХОРА В УСЛОВИЯТА НА ТРУДА В ТРАНСФОРМИРАЩИЯТ СЕ СВЯТ“

В периода от 01 до 05 ноември се проведе международна конференция на тема „Младите хора в условията на труда в трансформиращият се свят–несигурност, условия и виждания“. Събитието се проведе в Херцогенрат, Германия, като основна тема на дискусия беше как младите хора виждат променящият се свят в работна среда. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“ -(НЗОК) . Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 30.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР  В  ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор  в ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“. Сключеният КТД  влиза в сила от 01.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗАПОЧВАТ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА И ОБМИСЛЯТ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, АКО НЕ БЪДАТ ЧУТИ!

Стотици работници и служители от НСИ започват серия от протести в цялата страна като етап от преминаването към ефективни стачни действия, като първият планиран протест е на 11.10.2023 г. /сряда/ от 8,00 ч. до 8,30 ч. пред сградите на НСИ! Напомняме, че още през месец юли имаше протестни акции в националната статистика, но правителството не чу справедливите искания за увеличение на заплатите на работниците и служителите! Още

ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ДО АКАД. ДЕНКОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОТЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Бих искала да Ви информирам, че на 11 октомври от 8.00 до 8.30 ч. служителите на Националния статистически институт и Териториалните статистически бюра ще излязат на протест пред сградите на администрациите, в които работят. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “Агенция по заетостта“. Сключените КТД и Споразумение на 06.10.2023 г.  влизат в сила от 29.09.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

Остро писмо на САС “Подкрепа” срещу проверките, извършени на Общинско предприятие „Социално обслужване“ при Община Поморие  от Дирекция “Инспекция по труда“-Бургас и Агенция за качеството на социалните услуги

Какво НЕ искат да установят контролните органи относно нарушения при прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет в Община Поморие?

Изх. № 01-78/ 17.09. 2023 год.
ДО
Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ВИКТОРИЯ ТАХОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
СОФИЯ
Още

САС Подкрепа за пореден път апелира за увеличение на заплатите в НСИ

Правителството е  поело ангажимент “да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика” , които самото то не изпълнява. Питаме до кога???

Изх. № 01-76/05.09.2023 год.

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

            УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ, Още

СТАНОВИЩЕ НА САС ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

ДО
Г-Н ИСКРЕН ИВАНОВ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ

на

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ Още

1 2 3 6