Искания на САС “Подкрепа” относно бюджет 2024

Предложения на синдикат на административните служители във връзка с предстоящото обсъждане на Закона за държавния бюджет на република България за 2024 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 15.11.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ХОРА В УСЛОВИЯТА НА ТРУДА В ТРАНСФОРМИРАЩИЯТ СЕ СВЯТ“

В периода от 01 до 05 ноември се проведе международна конференция на тема „Младите хора в условията на труда в трансформиращият се свят–несигурност, условия и виждания“. Събитието се проведе в Херцогенрат, Германия, като основна тема на дискусия беше как младите хора виждат променящият се свят в работна среда. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“ -(НЗОК) . Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 30.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР  В  ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор  в ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“. Сключеният КТД  влиза в сила от 01.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗАПОЧВАТ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА И ОБМИСЛЯТ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, АКО НЕ БЪДАТ ЧУТИ!

Стотици работници и служители от НСИ започват серия от протести в цялата страна като етап от преминаването към ефективни стачни действия, като първият планиран протест е на 11.10.2023 г. /сряда/ от 8,00 ч. до 8,30 ч. пред сградите на НСИ! Напомняме, че още през месец юли имаше протестни акции в националната статистика, но правителството не чу справедливите искания за увеличение на заплатите на работниците и служителите! Още

ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ДО АКАД. ДЕНКОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОТЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Бих искала да Ви информирам, че на 11 октомври от 8.00 до 8.30 ч. служителите на Националния статистически институт и Териториалните статистически бюра ще излязат на протест пред сградите на администрациите, в които работят. Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “Агенция по заетостта“. Сключените КТД и Споразумение на 06.10.2023 г.  влизат в сила от 29.09.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца. Още

Остро писмо на САС “Подкрепа” срещу проверките, извършени на Общинско предприятие „Социално обслужване“ при Община Поморие  от Дирекция “Инспекция по труда“-Бургас и Агенция за качеството на социалните услуги

Какво НЕ искат да установят контролните органи относно нарушения при прилагането на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет в Община Поморие?

Изх. № 01-78/ 17.09. 2023 год.
ДО
Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
СОФИЯ
ДО
Г-ЖА ВИКТОРИЯ ТАХОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
СОФИЯ
Още

САС Подкрепа за пореден път апелира за увеличение на заплатите в НСИ

Правителството е  поело ангажимент “да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика” , които самото то не изпълнява. Питаме до кога???

Изх. № 01-76/05.09.2023 год.

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

            УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ, Още

СТАНОВИЩЕ НА САС ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

ДО
Г-Н ИСКРЕН ИВАНОВ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ

на

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ Още

САС “ПОДКРЕПА” СИГНАЛИЗИРА ЗА НАРУШАВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ДО
Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СОФИЯ

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
СОФИЯ Още

ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Завърши преговорната процедура по сключване на нов колективен трудов договор за работещите по трудово правоотношение в Министерство на правосъдието. Сключеният на 11.07.2023г.   колективен трудов договор има срок на действие 2 години. Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа”. Още

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 2021/336371 DECENT WORK AWARENESS-RAISING, FOR BETTER FUNCTIONING ADMINISTRATION (DWARFA)

На 22.07.2023 г. (събота) от 09,30 ч. в Конферентната зала на хотел Хемус, гр. Враца, Площад Христо Ботев 1 Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе финална Пресконференция по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme. Още

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСУВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОТЕСТИТЕ НА 14.07.2023 Г., ОРГАНИЗИРАНИ ОТ САС “ПОДКРЕПА”

Столична община съгласува провеждането на протестите, организирани от Синдикат на административните служители “Подкрепа” и ще се проведат на 14.07.2023 г. /петък/ от 08.00 ч. до 09.00 ч., на следните локации: Още

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“

               Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“, изразява силното безпокойство на членовете си, работещи в ключови държавни администрации, във връзка с Проектите на ЗДБРБ за 2023 г. и ЗБДОО за 2023 г. и по-специално от липсата на увеличение на средствата в графа „Разходи за персонал“. Още

В НОИ ЗАПОЧВАТ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА И ОБМИСЛЯТ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, АКО НЕ БЪДАТ ЧУТИ!

 НСИ, КЗП и КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТАТА СЪЩО ЩЕ СА В ГОТОВНОСТ!

Хиляди работници и служители от НОИ започват серия от протести в цялата страна като етап от преминаването към ефективни стачни действия! Напомняме, че още през месец май стартира процедура по уреждане на колективен трудов спор и бяха представени техните искания за увеличение на възнагражденията. Голяма част от формалните изисквания на закона бяха изпълнени още тогава, взети бяха и нужните решения с необходимото мнозинство. На 25-ти май 2023 г. бе проведена предупредителна ефективна стачка, в която се включиха над 2200 служители на НОИ в цялата страна. Още

Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ,

КТ „Подкрепа“ се запозна с изпратения ни проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. За настоящата година са предвидени 910 908,7 хил. лв. допълнително за финансиране на здравноосигурителните дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като те са резултат от увеличението на минималната работна заплата, максималния осигурителен доход и др. Общият размер на приходите и трансферите е 7 027 213,6 хил. лв. Още

Становище на КТ “Подкрепа” относно: Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОО, Още

САС „ПОДКРЕПА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

САС „ПОДКРЕПА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ провежда 6 онлайн дискусии. Още

ПРОВЕДЕНО БЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНО НИВО“

В изпълнение на Дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.025-0066 с наименование „Доверието в администрацията – индикатор и гаранция за добро управление“, в периода 1-3 юни 2023 г. бе проведено обучение на тема „Подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво“. Дейността е насочена към повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно ниво – местна администрация и териториални поделения на държавната администрация. В рамките на обучението участниците работиха съвместно в посока изграждане на комуникационен екип, създаване на комуникационен план и комуникационна стратегия на САС „Подкрепа“. Като резултат от дискусиите между участниците в обучението са формулирани препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво ще бъдат изпратени чрез официално писмо до Дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС, до Национално сдружение на общините, както и до три общини от три различни административни области. Още

Проведе се редовната отчетно изборна конференция на САС “Подкрепа”

158 делегати гласуваха и избраха новото ръководство на Синдикат на административните служители “Подкрепа” на редовната отчетно-изборна конференция ☑️

Председател е Кремена Атанасова заместник-председател – Красимира Димитрова , a г-н Румен Минчев е синдикален секретар. Още

САС „ПОДКРЕПА“ ЩЕ СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 6 ДИСКУСИОННИ ФОРУМА В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 6 онлайн дискусии. Още

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОЧАСОВА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Над  2200 работници и служители от НОИ готвят стачка!

На  25.05.2023 г. /четвъртък/ от  10 ч. до 11 ч. ще бъде проведена едночасова предупредителна стачка в структурите на Националния осигурителен институт! Още

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Синдикат на административните служители към КТ „Подкрепа“ стартира изпълнението на Дейност 4 по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на Social Dialogue – Decent Work Programme. Още

1 2 3 5