СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ ПРИ КРДОПБГДСРСБНА С ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

Изпратено бе писмо до г-н Евтим Костадинов – председател на за Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, с което синдикалните членове обръщат внимание на неприятен инцидент, свързан с премахването на синдикален информационен материал от информационното табло, както и апелират за подобряване условията на труд чрез осигуряване на социални придобивки с цел конкурентоспособност на пазара на труда.

Можете да се запознаете с писмото ТУК.