Новини за колективно договаряне на EPSU, май 2022 г.

Новини за колективно договаряне на EPSU, май 2022 г. №10

 • Финландия: Смесена реакция на помирителните процедури в местното самоуправление и здравеопазването
 • Германия: Профсъюз засилва дейността си в областта на социалните и образователните услуги
 • Италия: Федерациите подписват тригодишно споразумение, обхващащо централната администрация
 • Ирландия: Профсъюзите започват съвместна кампания за заплащането в обществените и здравните услуги
 • Швеция: Профсъюзите приветстват уреждането на спора с шведската църква
 • Нидерландия: Започват преговорите с централното правителство
 • Чехия: Заплахата от стачка осигурява преговори за заплатите
 • Испания: Федерациите на държавните служители призовават за преговори за заплатите
 • Великобритания: Работниците в сметосъбирането продължават борбата за по-добро заплащане и други права
 • В световен мащаб: Доклад подчертава как колективното договаряне може да допринесе за равенство
 • Норвегия: Заплаха от стачка в държавния сектор, ако медиацията не даде резултат
 • Австрия: Национална мобилизация в кампанията на профсъюзите “Здравна офанзива”

Финландия

Смесена реакция на помирителните процедури в местното управление и здравеопазването

Здравните профсъюзи Super и Tehy категорично отхвърлиха предложеното от помирителната комисия споразумение по настоящия спор в местното самоуправление и здравеопазването. В същото време синдикатите за общински услуги JHL и Jyty подкрепиха предложението. Здравните синдикати твърдят, че предложените увеличения на заплатите са недостатъчни и просто не решават спешните проблеми с персонала в здравеопазването и социалните грижи. Профсъюзите обмислят масово напускане, за да окажат натиск върху работодателите в здравеопазването да договорят по-добро споразумение. За работещите в местната власт тригодишното споразумение трябва да осигури увеличение на заплатите с 1,9 % през всяка година, но дава възможност за договаряне на допълнителни увеличения, в случай че развитието на заплатите в експортния и индустриалния сектор е по-високо. Споразумението ще донесе и редица други ползи по отношение на благосъстоянието на работното място.

Германия

Профсъюз засилва действията си в областта на социалните и образователните услуги

Профсъюзът на службите ver.di планира серия от стачки и протести през седмицата, започваща на 9 май, за да окаже натиск върху работодателската организация на местните власти VKA преди третия кръг на колективното договаряне, обхващащ над 300 000 работници в социалните и образователните услуги. Около 30 000 работници от сектора участваха в стачките на 2, 4 и 5 май, но през седмицата от 9 до 13 май в цялата страна ще се включат много повече работници. Синдикатът е изключително разочарован, че работодателите не успяха да излязат с конкретно предложение за подобряване на заплащането и условията на труд в първите два кръга на преговорите. Ver.di твърдо заявява, че големият принос на тази група работници за обществото трябва да бъде признат по подходящ начин и да се приложат подобрения в заплащането и условията, за да се преодолее острият недостиг на персонал. Третият кръг на преговорите ще се проведе на 16-17 май.

Италия

Федерациите подписват тригодишно споразумение, обхващащо централната администрация

Федерациите на държавните служители – Fp-Cgil, Cisl-Fp и Uil-Pa – договориха тригодишно споразумение, обхващащо периода 2018-2021 г., според което заплатите ще се увеличат с между 4,2 % и 5,6 %, като по-високи ще бъдат увеличенията в по-ниските скали на заплащане. Синдикатите също така приветстваха промените в системата за класификация на професиите и структурата на заплатите, укрепването на отношенията със синдикатите, промените в режима на отпуските в помощ на жертвите на насилие, основано на пола, и новите правила за интелигентна работа и работа от разстояние.

Ирландия

Профсъюзите започват съвместна кампания за заплащането в обществените и здравните услуги

Синдикатите SIPTU, Fórsa и INMO организираха съвместна национална демонстрация в Дъблин на 3 май, за да подчертаят необходимостта от по-добро заплащане и подобаващо уважение към работниците в сектора на обществените и здравните услуги с нестопанска цел (раздел 39). На митинга присъстваха повече от 400 протестиращи. Секторът предоставя много услуги, равностойни на тези, които се предоставят пряко от публичния сектор, и синдикатите искат да видят прилагането на справедлив модел на финансиране, който да разгледа заплащането и условията на всички работници в сектора и различията с публичния сектор. Профсъюзите започват национална кампания, в която призовават за спешни действия за решаване на тези дългогодишни проблеми и за реагиране на недостига на персонал и голямото текучество в сектора.

Швеция

Профсъюзите приветстват постигането на споразумение в спора с шведската църква

Няколко профсъюза, сред които Kommunal, Vision, ASSR и Vårdförbundet, приветстваха разрешаването на спора с шведската църква чрез преходно споразумение. Спорът, който включваше някои целенасочени стачни действия, означаваше, че увеличението на заплатите и общият колективен трудов договор за 2022-23 г. бяха отложени, но сега се изпълняват, тъй като профсъюзите довършват подробностите на споразумението, обхващащо смяната на работни места с важни разпоредби относно кариерата и обучението.

Нидерландия

Преговорите с централната администрация ще започнат

Срокът на действие на колективния трудов договор, обхващащ работещите в централната администрация, изтече в края на март и синдикатите, включително FNV, и правителството са на път да започнат преговори за ново споразумение. От страна на работодателите е поет ангажимент за обсъждане на заплащането на държавните служители от по-ниските нива на заплащане, правилата на режима за отпуски, щатните списъци и мерките на работното място за справяне с изменението на климата. От страна на синдикатите приоритет ще бъдат покупателната способност и заплатите, както и няколко други въпроса, включително разпоредби за ранно пенсиониране и действия за намаляване на работното натоварване.

Чехия

Заплахата от стачка осигурява преговори за заплатите

В края на април синдикатът на държавните служители OSSOO отправи заплаха за стачка, за да окаже натиск върху правителството да преговаря за заплащането на работещите в чешкото Бюро по труда. Профсъюзът заяви, че работниците са изправени пред силно увеличено работно натоварване, тъй като се занимават с обработката на бежанци от Украйна, както и с компенсационни плащания за покриване на увеличените разходи за енергия. Стачните действия трябваше да се проведат в началото на май, но правителството се съгласи на преговори, които трябва да започнат на 25 май.

Испания

Федерациите на държавните служители призовават за преговори за заплащане

Федерациите на държавните служители в рамките на конфедерацията CCOO осъдиха липсата на преговори за общите държавни бюджети за 2022 г. Те също така разкритикуваха наложеното на работещите в обществените услуги увеличение от 2 % за 2022 г. като напълно недостатъчно. Федерациите призоваха да започнат преговори за ново многогодишно споразумение за заплатите, което да гарантира запазването на покупателната способност. Последното тригодишно споразумение (2018-2020 г.) доведе до известен напредък във възстановяването на заплащането след намаленията и замразяването през годините на строги икономии. Наред със заплащането синдикатите искат да бъдат разгледани и други неотложни мерки, като например заетостта и необходимостта от справяне със застаряването на работната сила, подобряване на кариерата и обучението, действия в областта на равенството, въвеждане на 35-часова работна седмица и други мерки, свързани с работата от разстояние и пенсиите.

Великобритания

Работниците в сметосъбирането продължават борбата за по-добро заплащане и други права

В дългогодишния и ожесточен спор за заплащането в Ковънтри синдикатът Unite току-що откри, че местната власт е договорила 12% увеличение на заплатите на работниците в частната компания, която се използва в опитите да се прекъсне стачката. Междувременно членовете на Unite в общинския съвет на Ръгби започнаха стачни действия на 26 април, за да накарат местната власт да се върне на масата на преговорите. В Кройдън, Южен Лондон, членовете на Unite, наети от Veolia, са в процес на гласуване за стачни действия след отхвърляне на предложение за заплащане от 2,5 %. Членовете на Unite и GMB в Манчестър прекратиха действията си, когато частният изпълнител Biffa се съгласи на споразумение за увеличение в размер на 11 % за най-нископлатените и 22 % за квалифицираните шофьори. По подобен начин в Нортхемптън заплахата за стачка от страна на членовете на GMB срещу Veolia доведе до споразумение с нова минимална ставка на заплащане от 10 британски лири (11,75 евро) на час. Членовете на GMB в Уелдън в Югоизточна Англия се съгласиха да преустановят стачката си заради заплащането, за да дадат възможност за преговори с Biffa, а колегите им в Северен Съмърсет също чакат работодателят да излезе с по-добро предложение, за да се избегнат нови стачни действия. Членовете на Unite в местните власти в Северна Ирландия, включително работещите в сферата на отпадъците, също стачкуват заради заплащането, докато колегите им в Кардиф започнаха стачни действия на 22 април в знак на протест срещу токсичната среда на тормоз в отдела за сметосъбиране.

Световен мащаб

В доклада се подчертава как колективното договаряне може да допринесе за равенството

Международната организация на труда публикува доклад, който показва, че колкото по-голям е обхватът на служителите в колективните трудови договори, толкова по-малки са разликите в заплащането. Докладът “Социален диалог 2022: Колективно договаряне за приобщаващо, устойчиво и издръжливо възстановяване” се основава на преглед на колективните трудови договори и практики в 80 държави и на правната и регулаторната рамка в 125 държави. Той също така предоставя доказателства, че колективното договаряне може да допринесе за намаляване на разликата в заплащането между половете, като повече от половината (59%) от споразуменията, разгледани в проучването, отразяват съвместен ангажимент на работодателите и синдикатите за справяне с неравенството между половете чрез осигуряване на равно заплащане за труд с еднаква стойност, предвиждане на родителски и семеен отпуск и справяне с насилието на работното място, основано на пола. Докладът разкрива също така как колективното договаряне е изиграло важна роля за смекчаване на въздействието на пандемията COVID-19 и е от съществено значение за осигуряване на ориентирано към хората възстановяване.

Норвегия

Заплаха от стачка в държавния сектор, ако медиацията не даде резултат

Профсъюзите в държавния сектор, представлявани от Lo Stat, Unio и YS Stat, прекратиха преговорите в края на април и очакват да видят какви ще са резултатите от медиацията на 23 май. Трите групи синдикати искат да се предприемат действия за компенсиране на последните тенденции в заплащането, тъй като заплащането в държавния сектор не е в крак с развитието в частния сектор. Профсъюзите на LO Stat вече са изготвили планове за протестни действия, ако медиацията не даде резултат. Наред с общото увеличение на заплатите те искат и действия за намаляване на неравенството в заплащането между половете и са загрижени, че предпочитанието на държавния сектор за местни преговори ще доведе до увеличаване на неравенството.

Австрия

Национална мобилизация в кампанията на профсъюзите за “Здравна офанзива”

Профсъюзите от публичния и частния сектор в здравеопазването – younion, GÖD, vida и GPA – продължават кампанията си “Здравна офанзива” с демонстрации в цялата страна на 12 май. Профсъюзите, подкрепени от конфедерацията на профсъюзите ÖGB, Камарата на работниците и Виенската лекарска камара, призовават за сериозни реформи в здравната система и спешни мерки за подобряване на заплащането и условията на труд. Профсъюзите твърдят, че по-доброто заплащане и условия са от съществено значение за справяне с недостига на персонал, който застрашава услугите и създава прекомерно натоварване на здравните работници.