ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 15.11.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документите можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да ги изтеглите от ТУК(КТД) и ТУК(Споразумение)

Благодарим на ръководството на “АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА за постигнатите успехи!