КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В НСИ ЩЕ ДЕЙСТВАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2024 Г.

За първи път в историята на Националния статистически институт беше сключен колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения. Документите бяха подписани днес от председателя на институцията доц. д-р Атанас Атанасов, от председателя на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова, от директорите на териториални статистически бюра и председателите на синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ в Централно управление и Териториалните статистически бюра. Представителите на регионалните структури на НСИ присъстваха онлайн на събитието.

„Радвам се, че след дълги преговори, вече разполагаме с колективен трудов договор. Благодаря на колегите и на госпожа Кремена Атанасова. Сигурен съм, че отсега нататък социалният ни диалог ще бъде много по-добър“ – отбеляза при подписването доц. Атанасов.

От своя страна Кремена Атанасова сподели: „Благодаря на ръководството на НСИ, на нашите прекрасни синдикални лидери. Надявам се, че на днешния празник, на Игнажден, с вече подписали КТД, от  догодина да имаме нови успехи по отношение и на заплатите – цел, която ние няма да забравяме.“

Колективният трудов договор и Споразумението ще влязат в сила от 1 януари 2024 г. и ще осигуряват по-благоприятни условия на труд за служителите на Централното управление и регионалните структури на НСИ.

С влизането в сила на договора се създава постоянно действаща работна група, която ще изпълнява функциите на консултативен съвет към председателя на НСИ. Новият орган ще разглежда всички въпроси, свързани с регулирането на трудовите и осигурителните отношения, заетостта, социалното подпомагане, безопасните условия на труд, както и споровете, свързани с изпълнението на КТД и Споразумението.

Колективният трудов договор и Споразумението са със срок на действие от една календарна година и можете да ги намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да ги изтеглите от ТУК (КТД) и ТУК (Споразумение).

Благодарим на ръководството на НСИ за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в Национален статистически институт!