Позиция на САС “Подкрепа” относно предстоящи  промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, касаещи социалните работници и заетите в АСП

САС “Подкрепа” изрази становище във връзка с възможността за реализиране на промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, касаещи социалните работници и заетите в Агенция за социално подпомагане.

Едно от исканията на социалните работници, а именно минималната образователна степен за заемането на тази длъжност да бъде “бакалавър” е на път да стане реалност. Можете да се запознаете със становището на САС “Подкрепа” ТУК