ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

Завърши с преговорна процедура по сключване на нов колективен трудов договор за работещите ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”. Сключеният колективен трудов договор има действие до 01.10.2023 г. Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа”. Още