САС “ПОДКРЕПА” ИЗРАЗИ НЕСЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИА “ГИТ”

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ

министър на труда и социалната политика

СОФИЯ

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Още