За нас

Синдикат на административните служители /САС/ към КТ “Подкрепа” е доброволен съюз на синдикални организации, изградени на професионален принцип.


В САС „ПОДКРЕПА” членуват държавни служители, както и работещи по трудови правоотношения в държавната администрация и други административни служители, обединени в синдикални секции за защита на своите права по служебни или трудови правоотношения, професионални и социални интереси.


САС „ПОДКРЕПА” е пълноправен член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА” на основание на принципите на свободното конфедериране и в съответствие с Устава на КТ “Подкрепа”, във връзка с чл.49, ал.2 от Кодекса на труда.


САС „ПОДКРЕПА” е независим от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.