Новини

САС “ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ ПРОЕКТ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Внимателният анализ на предложенията за промени във функционалността и структурата на Устройствения правилник на МК показва, че те липсват на аргументация и обосновка. В проекта на ПМС за изменение и допълнение на правилника не се обръща достатъчно внимание на яснотата на проблемите, които би трябвало да подкрепят предложените промени. Повечето от аргументите и мотивите, представени в този проект, са общи и необосновани.

Любопитно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – СТАРА ЗАГОРА – 27-29 АПРИЛ 2023 Г.

В периода 27-29 април 2023 г. бе проведено обучение на тема „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration. В обучението взеха участие членове на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ от Стара Загора от различни структури на администрацията. По време на обучението бе представен и наръчника „Достоен труд чрез синдикално сдружаване“. Още