Новини

СТАНОВИЩЕ НА САС „ПОДКРЕПА“ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Синдикатът на административните служители „ПОДКРЕПА“ се запозна с проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 50-454-01-28, както и с мотивите на вносителите и предварителната оценка на въздействието на законопроекта и категорично подкрепя внесения законопроект, като споделя мотивите на вносителите. Едновременно с това обръщаме внимание и на съществуващите празноти в правната уредба, както и  на необходимостта от уеднаквяване на възможностите, създадени чрез закона за работещите по трудово правоотношение спрямо тези по  служебно правоотношение, касаещи съвместяването на личния със служебния живот и регламентиране на възможността за работа от разстояние, извършвана от служители в държавната и местна администрация. Още