Новини

СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА САС „ПОДКРЕПА“ ПРИ КРДОПБГДСРСБНА С ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

Изпратено бе писмо до г-н Евтим Костадинов – председател на за Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, с което синдикалните членове обръщат внимание на неприятен инцидент, свързан с премахването на синдикален информационен материал от информационното табло, както и апелират за подобряване условията на труд чрез осигуряване на социални придобивки с цел конкурентоспособност на пазара на труда. Още

Любопитно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – СТАРА ЗАГОРА – 27-29 АПРИЛ 2023 Г.

В периода 27-29 април 2023 г. бе проведено обучение на тема „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration. В обучението взеха участие членове на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ от Стара Загора от различни структури на администрацията. По време на обучението бе представен и наръчника „Достоен труд чрез синдикално сдружаване“. Още