КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.01.2024 г., срок на действие – до 31.12.2025 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 01.01.2024 г., срок на действие – до 31.12.2025 г.


АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАДИЯ И КАДАСТЪР

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.05.2024 г., срок на действие – до 01.05.2026 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 01.05.2024 г., срок на действие – до 01.05.2026 г.


Електронна пререгистрация на ЮЛНЦ – от 01.01.2018 г. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от15.11.2023 г., срок на действие – до 15.11.2025 г..


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.01.2024 г., срок на действие – до 31.12.2024 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 01.01.2024 г., срок на действие – до 31.12.2024 г.


Агенция по заетостта – Уикипедия АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 29.09.2023 г., срок на действие – до 28.09.2025 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 29.09.2023 г., срок на действие – до 28.09.2025 г.


Смениха ръководството на Българския спортен тотализатор ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.10.2023 г., срок на действие – до 01.10.2025 г.


Нови специални знаци от инспекцията по труда при спиране на работа ...ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeСПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 13 март 2023 г., срок на действие – до 13 март 2025 г.


Основна структурна форма на герба МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 11.07.2023 г., срок на действие – до 11.07.2025 г.

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeСПОРАЗУМЕНИЕ – МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

в сила от 03.01.2023 г., срок на действие – до 03.01.2025 г.


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 30.10.2023 г., срок на действие – до 30.10.2025 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 30.10.2023 г., срок на действие – до 30.10.2025 г.


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 30.11.2023 г., срок на действие – до 30.11.2025 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 30.11.2023 г., срок на действие – до 30.11.2025 г.


Средният осигурителен доход за декември е 954,90 леваНАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 25.09.2022 г., срок на действие – до 25.09.2024 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 25.09.2022 г., срок на действие – до 25.09.2024 г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – “КРАСНА ПОЛЯНА”

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.02.2023 г., срок на действие – до 31.01.2025 г.

АРХИВ КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ