КТ “ПОДКРЕПА“ ИСКА РАЗШИРЯВАНЕ НА СПИСЪКА НА ВЕДОМСТВА С 30% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията да бъдат включени към списъка с 28 администрации, за чиито служители правителството предвижда увеличение на заплатите с до 30%. За това настоява в своя позиция Синдикатът на административните служители към Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Утре изтича срокът за обществено обсъждане на проекта на правителственото постановление за повишението на възнагражденията в отговор на последствията от Covid-19.

От “Подкрепа” искат предвиденото увеличение на заплатите да важи за всички служители в НОИ, НЗОК, НАП, а не само за тези с контролни функции, както предвижда проектът сега. 

Лидерът на синдиката на административните служители към “Подкрепа” Кремена Атанасова коментира:

“Би било по-удачно да се съставят единни, централизирани критерии, съобразени с конкретните цели на това увеличение, под формата на задължителни указания. Това ще доведе до по-добра реализация на самото постановление, за да се избегнат субективни фактори и да бъдат средствата разпределени по възможно най-справедливия начин”.

Увеличаването с 30% на разходите за персонал е общо за 28 администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол на терен с пряк контакт с други лица.

Материалът е взет от