Проведена среща относно регламента и условията за изплащане на допълнителното възнаграждение на работниците и служителите работещи на „първа линия” в системата на АСП

Уважаеми колеги и приятели,

Днес бе проведена видеоконферентна среща относно регламента и условията за изплащане на допълнителното възнаграждение на работниците и служителите работещи на „първа линия” в системата на АСП.
В срещата взеха участие:

г-жа Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика,
г-жа Зорница Русинова – Заместник министър на труда и социалната политика,
г-жа Румяна Петкова – Изпълнителен директор на АСП,
г-жа Ваня Григорова – Икономически съветник на КТ”Подкрепа”,
г-жа Кремена Атанасова – Заместник председател на САС”Подкрепа”,
г-жа София Божанова – Председател на ФСО,
г-жа Василка Стоименова-Йорданова – Секретар на ФСО,
г-жа Галина Ганева – Секретар на ФСО,
г-жа Нели Бенева – Председател на синдикална секция в ДСП Красно село,
както и всички 28 директори на РДСП в цялата страна.

По отношение на получените допълнителни средства от работниците и служителите в АСП, работещи на „първа линия” през месец април г-жа Сачева разясни, че с оглед на това, че средствата са осигурени по проект, те подлежат на специфичен контрол и одит, и критериите, които са заложени следва да бъдат изпълнени както и че няма възможност получаването им да бъде преразгледано. Същите са и условията по които са получили допълнително възнаграждение и работещите на „първа линия” и ИА ГИТ.
Бе обсъдено създаденото напрежение по места в дирекциите, като някои директори на РДСП споделиха, че няма такова, докато други бяха на мнение, че има и напрежението е осезаемо. В тази връзка и с цел получаване на средства от по-голям брой работници и служители настоявахме и бяхме уверени, че такива средства ще бъдат предвидени за работниците и служителите в АСП и за месеците април, май и юни, като условието за получаването им от работещите на „първа линия” ще е да са отработени най-малко половината от работните дни за посочения период. Служителите, които са получили допълнителното възнаграждение през м. април и което касае отработени дни през месец март по данни на г-жа Петкова са 2051 на длъжност социален работник и главен социален работник. Г-жа Петкова поднесе извиненията си на всички работници и служители по повод противоречивата информация изпратена от АСП, която в голяма степен е причина за създалото се социално напрежение. Бяхме информирани, че към момента всякакви допълнителни плащания като ДМС и ДВПР са „замразени” с решение на Министерски съвет.
Министър Сачева съобщи, че през месец септември МТСП ще предложи в Бюджет 2021 и ще настоява за допълнителни средства за увеличение на работните заплати на социалните работници т.к. тяхната работа е от изключителна обществена значимост. По отношение на организацията на работата в АСП бяха дадени идеи и предложения за оптимизиране на работата по време на кампанията за предстоящия отоплителен сезон, както и повече гъвкавост при отпускане на еднократната парична помощ на родители в неплатен отпуск.

Както в началото на видеоконферентния разговор, така и сега споделяме, че ръководството на САС”Подкрепа” застава плътно зад интересите на своите членове и зад всички техни подходящи и позволени от закона действия!

Поздравявам всички вас за дейното поведение и синдикалната активност и ви благодаря!
Трябва да помним, че заедно можем ПОВЕЧЕ!

Кремена Атанасова
Зам.-председател САС”Подкрепа”