Бюлетин на EPSU за колективното трудово договаряне №12, юни 2022

Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC призовава за бързо споразумение по директивата за минималната работна заплата

Тристранните преговори между Европейската комисия, Съвета и Парламента доведоха до временно споразумение по Директивата за адекватни минимални работни заплати. Сега предстои Съветът и Парламентът да гласуват предложението, като има вероятност директивата да бъде приета до есента. ETUC смята, че разпоредбите на директивата, отнасящи се както до законоустановените минимални заплати, така и до колективното договаряне, могат да променят ситуацията, като осигурят не само жизненоважни увеличения за милиони работници, които са изправени пред скок на цените, но и нови права и възможности за синдикатите да укрепят и разширят колективното договаряне. Междувременно, както съобщава ver.di, германското правителство потвърди, че законоустановената минимална работна заплата в страната ще се увеличи на 12,00 евро на час през октомври тази година. Сегашната ставка е 9,82 евро и вече беше предвидено тя да нарасне на 10,45 евро през юли, но на 3 юни коалиционното правителство потвърди по-нататъшното увеличение до 12,00 евро. Смята се, че от увеличението ще се възползват 8,6 милиона работници, две трети от които жени. Последното издание на доклада на Европейския синдикален институт “Сравнителен анализ на социална Европа” (глава 3 за заплатите и колективното договаряне) включва подробна информация за тенденциите в националните минимални заплати и обхвата на колективното договаряне. В него се посочва колко работници ще се възползват от националната минимална работна заплата, равна на двойния праг от поне 50 % от средната работна заплата и 60 % от медианната работна заплата, както и от потенциалното намаляване на разликата в заплащането между половете. Докладът показва също така държавите, в които покритието на колективното договаряне е по-малко от 80% и в които ще бъдат задействани разпоредбите относно плановете за колективно договаряне.

Нидерландия

Синдикалните членове гласуват за различни КТД в енергетиката

Профсъюзът FNV договори нов колективен трудов договор с националния мрежови оператор TenneT, който предвижда увеличение на заплатите с 4,3 % за 16 месеца, считано от 1 май. Профсъюзът съобщава, че преговорите са преминали гладко, като работодателят е признал необходимостта да реагира на нарастващата инфлация, за да остане привлекателен работодател. Предвидено е структурно увеличение на заплатите от 3,1 % и еднократно плащане от 1,2 %. От 2023 г. служителите на TenneT ще получават почивка на 5 май всяка година, вместо да ползват официалния празник само веднъж на пет години. Срокът на споразумението е от 1 май 2022 г. до 1 септември 2023 г.

За разлика от това преговорите в областта на производството и доставките на енергия бяха по-трудни и работодателите представиха окончателно предложение, по което членовете на FNV трябваше да гласуват. Профсъюзът твърди, че компаниите в сектора се справят добре и могат да си позволят достойно увеличение на заплатите. Окончателното предложение е за 16-месечно споразумение със структурно увеличение на заплатите от 2,5% и номинално увеличение от 50 евро бруто – и двете от 1 юли, като и двете са пенсионни и осигуряват структурно увеличение на заплатите. Предвидено е и еднократно плащане в размер на 250 евро бруто. Увеличението за лицата с по-ниски ставки на заплащане на практика е 5,2 %, а средното общо увеличение е 4,63 %. Синдикалните членове имаха време да гласуват до 8 юни.

Германия

Изследване разкрива мащабите на недостига на персонал в здравеопазването

Профсъюзът на служителите ver.di категорично потвърди искането си за обвързващи и основани на нуждите нива на персонала във всички болници, след публикуването на ново изследване, разкриващо недостиг на до 50 000 служители на пълно работно време в интензивните отделения. Профсъюзът твърди, че това е огромен недостиг, който застрашава интензивните грижи, както и здравето на професионалните медицински сестри. В проучването, публикувано от фондация “Ханс Бьоклер”, се изчислява, че само за да се спази Наредбата за долните граници на сестринския персонал, броят на длъжностите на пълно работно време трябва да се увеличи от 28 000 (от 2020 г.) на 50 800. Ако за отправна точка се вземат препоръките на Асоциацията за интензивно лечение и спешна медицина DIVI, тогава ще са необходими 78 200 служители на пълно работно време – почти тройно увеличение на настоящата работна сила. Ver.di твърди, че пандемията е разкрила дългогодишни проблеми с работниците, които напускат професията или намаляват работното си време поради напрегнатата работа. Профсъюзът иска да се приложат разпоредбите на PPR 2.0 за персонала, които бяха разработени преди повече от две години от Германското болнично дружество, Германския съвет на медицинските сестри и ver.di за оценка на нуждата от персонал в болничната помощ.

Финландия

Споразумението за заплатите в общините е финализирано, но здравните синдикати продължават спора

Колективният трудов договор, обхващащ общинския сектор, вече е финализиран и е със срок на действие от 1 май 2022 г. до 30 април 2025 г. Членовете на EPSU – JHL и Jyty – съобщават, че заплатите ще се увеличат този месец с 46 евро на месец за тези, които получават по-малко от 2300 евро на месец, и с 2 % за заплатите над тази сума. Надбавките също ще се увеличат с 2 %. През октомври ще бъде разпределен резерв от 0,5 % в зависимост от преговорите през септември. Ако преговорите не доведат до резултат, 0,5 % ще бъдат общо увеличение за всички. През следващата година и през 2024 г. заплатите ще се увеличат с поне 1,5 % през юни, като още 0,4 % ще бъдат разпределени в резултат на местните преговори. Увеличението може да бъде и по-голямо в зависимост от това какво ще се случи в индустриалния и експортния сектор. Съществува и петгодишна програма за развитие на заплатите, която има за цел да се справи с недостига на персонал и разликите в заплащането и която ще обхване периода 2023-27 г., като заплатите ще се увеличат с 5,1 % в допълнение към договорените увеличения. Здравните профсъюзи TEHY и SuPer запазват своите стачни действия (за забрана за извънредния труд и промените на смени), тъй като не са подписали споразумението и се стремят да продължат преговорите, за да осигурят допълнително споразумение, което да обхваща медицинските сестри и другите здравни работници.

Грузия

Протест на синдикатите в здравеопазването блокира промяната на 12-часовата смяна

След няколко седмици на конфликти, митинги и заплаха от стачни действия здравният синдикат HSMCTU, с подкрепата на конфедерацията GTUC, постигна споразумение с Министерството на здравеопазването, че няма да въвежда 12-часов работен график за парамедиците. Министерството също така се съгласи да заплаща извънредния труд на служителите и да проведе допълнителни срещи със синдиката, за да обсъди как да увеличи заплатите. Спорът възникна след решението на министерството да премахне добавката към заплатата, която беше въведена по време на пандемията от Covid, и след плана му да въведе 12-часов работен график. Служителите от спешната помощ и техните профсъюзи изтъкнаха, че това би довело до намаляване на броя на екипите.

Франция

Профсъюзите в енергетиката ще продължат мобилизацията във връзка със заплащането

Енергийните федерации CGT, CFDT, FO и CFE-CGC съобщават за широка и силна подкрепа за стачните си действия на 2 юни. Профсъюзите искат работодателите от енергийния сектор да се съгласят на незабавни преговори за заплащането. Профсъюзите смятат, че увеличението на заплатите с 0,3 %, въведено през януари тази година, е напълно неприемливо и че е необходимо незабавно увеличение с 4,5 %, за да се компенсират повишените цени, но също така са необходими преговори за преодоляване на няколкогодишното увеличение на заплатите под нивото на инфлацията. Профсъюзите излязоха със съвместно изявление, в което се посочва решителността сред работниците и ясното намерение на профсъюзите да продължат мобилизацията, ако работодателите не се ангажират с преговори.

Великобритания

Спорът в сектора на сметосъбирането продължава

Синдикалните действия на работниците в сектора на сметосъбирането продължават в редица общини. Шофьорите в Ковънтри току-що гласуваха единодушно да продължат стачката си, за да си осигурят нива на заплащане, сравними с тези в частния сектор и съответстващи на тези на другите общини в региона. Стачката срещу контролираната от Лейбъристката партия местна власт започна в края на януари. Междувременно работниците в сметосъбирането, наети от мултинационалната компания Veolia, която предоставя услуги на община Кройдън в Югоизточен Лондон, ще стачкуват в продължение на три седмици от 16 юни. Както и при спора в Ковънтри, техният профсъюз Unite настоява за заплащане на труда в съответствие с други компании и общини. Междувременно успешните стачни действия на работниците в сметосъбирането в Ръгби означават, че заплатите ще се увеличат с до 12 %. Членовете на профсъюза GMB, работещи в Cory Environmental, гласуваха за стачни действия, които могат да затруднят сметосъбирането в Южен Лондон. Профсъюзът отхвърли предложението на компанията за заплащане, което беше значително по-ниско от инфлацията. Възможни са стачни действия на членовете на GMB и в Ронда Синон Таф в Южен Уелс, ако местният общински съвет не предложи по-добро заплащане, както и в Честърфийлд в Мидландс, където спорът е с Veolia. Продължават действията в Уейлдън в Югоизтока..

Европа

Актуализиран подход за набиране и задържане на персонал в болниците

EPSU и HOSPEEM, Европейската асоциация на работодателите в областта на болниците и здравеопазването, договориха нова рамка за действие по отношение на набирането и задържането на персонал. Тя включва аспекти, свързани със COVID-19, баланса между професионалния и личния живот, цифровизацията и здравето и безопасността. В нея също така се подчертава ангажиментът на социалните партньори да повишат привлекателността на сектора и да подкрепят основан на правата подход при наемането на работници-мигранти. Рамката се позовава на съществуващи инициативи за задържане на работниците, напр. политика за активно остаряване, а EPSU и HOSPEEM подчертават, че социалните партньори трябва да участват в планирането на работната сила (нуждите на работниците, потребностите от умения и комбинацията от умения) на всички нива. Новата рамка от действия подкрепя разнообразието и равенството между половете в работната сила, за да отразява разнообразието на обществото, за което се грижи.

Дания

Местната власт преговаря за постоянно преминаване към четиридневна работна седмица

Профсъюзът на местните власти HK Kommunal съобщава, че в община Одшеред, северозападно от Копенхаген, се водят преговори за постоянно преминаване към четиридневна работна седмица. През 2019 г. започна експериментална схема със стандартните 37 часа работа от понеделник до четвъртък, като петъците останаха почивни. Мнението на служителите като цяло е положително и преговорите могат да включват възможност за по-голяма гъвкавост по отношение на седмичния почивен ден. Междувременно има ново развитие в глобалната кампания за 4-дневна работна седмица със стартирането на пилотни проекти, в които участват над 3300 работници в 70 компании в Обединеното кралство. За разлика от промените в Одшеред, основната цел на кампанията е да се премине към четиридневна работна седмица и да се намали общото работно време.

Португалия

Профсъюзите продължават кампанията за колективни трудови договори в компанията за водоснабдяване

Местните синдикати в сферата на услугите STAL и индустриалните синдикати FIEQUIMETAL продължават сътрудничеството си в кампанията за утвърждаване на правата за колективно договаряне във водната компания Águas de Portugal. Последната акция се проведе в Порталегре, североизточно от Лисабон, където двата профсъюза протестираха пред местните офиси на компанията. Профсъюзите настояват за правилно прилагане на националния колективен трудов договор във всички дъщерни дружества на компанията и за преговори за увеличаване на заплатите в отговор на скорошния ръст на инфлацията.