Допитване сред над хиляда държавни служители проучи нагласите за връщане на клас „прослужено време“

Социологическо изследване на тема „Имаме ли право на достоен труд“ показва нагласите сред държавни служители за връщане на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, т.нар. клас „прослужено време“. Участие в анкетата на агенция „Медиана“ са взели 1229 държавни служители. Изследването е по поръчка на Синдиката на административните служители (САС) „Подкрепа“ и реализирало се с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme. Това съобщават от САС „Подкрепа“.

Най-много държавни служители (83%) отговарят, че трябва да се върне клас „прослужено време“.

„Тези настроения са резултат от разочарованието от начина на оценяване в администрацията. Всъщност с въвеждането на реформата служителите получават гарантирано само 70% от заплатите си, а останалите 30% се получават като “бонуси”, каквито тези средства не са“, коментират от синдиката.

От там уточняват също, че допълнителните плащания, които предварително са откъснати от трудовите възнаграждения, се определят спрямо провежданата периодично атестация, като според 61% от анкетираните служителите тя не е базирана на обективни критерии. Наполовина е делът на тези, които са по-скоро удовлетворени.

Данните от проучването сочат, че според 79,3% от служителите трябва да се въведе задължително увеличение на заплатите с ръста на инфлацията. На трето място по брой респонденти е искането държавните служители да имат възможност да подписват колективни трудови договори и/или споразумения с работодателя си, се отбелязва в доклада към изследването. Сред изводите от анкетата е, че липсват социални придобивки, които са налични в други сектори, като 36% от респондентите смятат, че не разполагат с необходимите ресурси, за да вършат работата си ефективно и качествено.

Ежегодно правим допитване до нашите синдикални членове и работниците в държавната администрация, но в по-малък обем, посочи за БТА Кремена Атанасова, заместник-председател на САС “Подкрепа”. Тя добави, че затова и резултатите от сегашното проучване не са изненадващи.

по статията в БТА

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/407353-dopitvane-sred-nad-hilyada-darzhavni-sluzhiteli-prouchi-naglasite-za-vrashtane-n?fbclid=IwAR2whIHsohBCKLynbh36t0Nilij1Ni8pRWTLRA558N7-HLZAEcqS00KWi78