Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция по геодезия, картография и кадастър бяха сключени за първи път на 04.04.2024 г.

Завърши преговорната процедура по сключване на Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 01.05.2024 г. и има срок на действие две години.

Документите можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да ги изтеглите от ТУК(КТД) и ТУК(Споразумение)

Благодарим на ръководството на Агенция по геодезия, картография и кадастър в лицето на инж. Страхил Танев и останалите колеги от преговорната група за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в АГКК за постигнатите успехи!

Изказваме признателност на ръководството на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в кадастъра и сме горди, че преговорите завършиха с успех!