“Не” на приватизацията на социалните услуги – опит от Великобритания и Италия

Представители на САС “Подкрепа” участваха в организирана от EPSU дискусия за мобилизация срещу тенденцията на приватизация и възлагане на управлението на социалните услуги на частни фирми, каквато се наблюдава в много европейски държави.

Опитът си споделиха наши колеги от Великобритания и Италия. В началото на дискусията Глория Милс, председател на британския профсъюз УНИСОН заяви, че трябва да се спре с трансфера на публични средства към частни компании и че пандемията е показала неравенствата, пред които са изправени работещите в тези сектори. Предвид кризата и инфлацията сега е по-важно от всякога профсъюзите да не изгубят от силата си и затова едно от основните направления, по които работят в УНИСОН е към привличане на нови членове. От УНИСОН споделиха също, че са постигнали частичен успех с връщането на 5 лондонски болници отново в общински ръце и в системата на публичното здравеопазване. Провеждани са кампании, с които да се покаже на властите негативните последици от приватизацията на публични услуги. Не на последно място, това се отразява директно на служителите, тъй като при смяната на собствеността предишното колективно договаряне спира да функционира и се налага синдикалните секции да се основават наново.

Интересна презентация бяха подготвили от италианския синдикат FP CGIL. Паола Гриеко представи различни случаи в градовете Павона, Равена и Ливорно, където местната общност се е борила срещу приватизацията и аутсорсинга на услуги в детските градини и началните училища. Тъй като държавата не отпуска достатъчно средства, много от образователните институции в по-малките италиански градове не успяват да наберат достатъчно персонал, заради което често се взима еднолично решение от властите да бъдат приватизирани. При вземането на тези решения не се отчита мнението нито на местната общност, нито на пряко засегнатите родители, което е накарало италианските синдикати да сформират широки местни коалиции срещу подобни решения. На места кампаниите са били подпомогнати и от местната власт – там, където тя има сериозни намерения да развива публичните услуги.