СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – Септември 2021 Г. (№ 18)

Новини (№18) за колективно договаряне на EPSU, септември 2021 г.

 • Холандия: Работниците в детските заведения продължават да стачкуват
 • Украйна: EPSU се присъединява към призива за спиране на процеса на трудова реформа
 • Турция: Конфедерация организира стачка срещу колективния договор
 • Австрия: Синдикат продължава да оказва натиск за Ковид бонус на обслужващия персонал
 • Киргизстан: Синдикалното движение приветства ветото на трудовите реформи
 • Италия: Синдикати ще се мобилизират в сектора на сметосъбирането
 • Германия: Съюзът приветства решението за стачка и призовава за преговори
 • Ирландия: Дългосрочният спор за заплащането е близо до разрешаване
 • Финландия: Проучване разкрива желанията на членовете за договаряне
 • Испания: Федерации призовават за преговори в публичния сектор
 • Европа: Синдикатите могат да предоставят право на почивка по време на работа
 • Швейцария: Синдикалният автобус за стачки продължава обиколката си

ХОЛАНДИЯ

Работниците в детските заведения продължават да стачкуват

На 14 септември 660 детски заведения в цялата страна се включиха в национална стачка, организирана от синдиката на FNV. Това е част от кампания, която се провежда от юли и включва различни региони. Синдикатът иска да договорят колективен договор, който включва конкретни мерки за справяне с прекомерното натоварване и непредвидимото работно време. FNV казва, че работодателите търсят решения от правителството, но оспорват, че има практически мерки, които работодателите биха могли да предприемат, като наемане на помощен персонал, който да се занимава с почистването и администрацията, така че персоналът да може да прекарва повече време с деца. Синдикатът също така иска да види промени в сегашното работно време, което означава, че някои работници имат договор за 18 часа, но в същото време да бъдат на разположение за период от 40 часа. FNV казва, че ще планира по-нататъшни действия, ако няма отговор от работодателите.

УКРАЙНА

EPSU се присъединява към призива за спиране на процеса на трудова реформа

EPSU подкрепя призива на международните и европейските синдикални конфедерации – ITUC и ETUC – парламентът да спре текущата дискусия относно реформата на трудовото законодателство. Международното синдикално движение подкрепя украинските синдикати в тяхната дългогодишна кампания за блокиране на реформите и за започване на правилен процес на консултации със синдикатите. Анализът на редица законопроекти показва, че те са несъвместими с конвенциите на Международната организация на труда и социалното законодателство на ЕС, подкопавайки основните трудови права на работниците, както и работното време и защитата на здравето и безопасността при работа.

ТУРЦИЯ

Конфедерация организира стачка срещу колективния договор

На 27 август конфедерацията на обществените услуги KESK организира национална стачка срещу колективния договор, подписан от правителството и профсъюза Memur Sen. KESK има редица искания, които споразумението не успява да изпълни и са недоволни, че бяха изключени от преговорите. Конфедерацията твърди, че увеличенията на заплатите, предвидени в споразумението, са недостатъчни, за да се гарантира защита срещу инфлация и не включва никакви мерки за справяне със сигурността на заетостта, демокрацията на работното място или правото на правилно колективно договаряне. EPSU изпрати солидарно писмо за подкрепа.

АВСТРИЯ

Синдикат продължава да оказва натиск за Ковид Бонус на обслужващия персонал

Синдикатът на публичните услуги на GPA ще продължи да се бори с правителството за бонуса от 500 евро за COVID-19, обещан на медицинските сестри още през юни. Те се обединиха и с други синдикати, за да призоват бонусът да бъде разширен и за други работници, но все още смятат, че той няма да бъде достъпен за всички в сектора на социалните грижи. GPA не са удовлетворени от факта, че три месеца бонуса не е изплатен и все още няма яснота кой има право. Синдикатът се оплаква от липсата на уважение към работниците, които месеци наред са били изложени на изключителен стрес и тежки натоварвания и заслужават да получат допълнителното възнаграждение възможно най-скоро.

КИРГИЗСТАН

Синдикалното движение приветства ветото на трудовите реформи

Международната конфедерация на профсъюзите приветства решението на президента на Киргизстан да наложи вето на нов закон за профсъюзите. Законът е изготвен от парламента без надлежни консултации със синдикатите или Международната организация на труда (МОТ). Той се противопоставя на основните трудови стандарти, включително Конвенции 87 и 98 на МОТ, обхващащи свободата на сдружаване, свободата на организиране и правото на колективно договаряне. МКП казва, че за трети път в рамките две години се налага да поискат от президента да наложи вето на проект на антиработнически закон и сега настоява синдикатите и МОТ да участват във всеки законодателен процес за регулиране на трудовите отношения.

ИТАЛИЯ

Синдикати ще се мобилизират в сектора на сметосъбирането

Четирите основни синдиката в сектора на сметосъбирането – Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti и Fiadel – ще се консултират със своите активисти на 16 септември по отношение на следващите секторни преговори на 20 септември. Синдикатите ще обсъждат мобилизация в целия сектор, ако работодателите не отговорят на ключовите искания на синдикатите за подновяване на колективния договор, който е изтекъл преди 26 месеца. Синдикатите изискват редица ключови подобрения като: разширяване на секторното споразумение, за да обхване заводите за рециклиране, укрепване на системата за индустриални отношения, по-добро здраве и безопасност при работа, подобрено обучение и повишена сигурност на заетостта. Работодателите не успяха да предприемат никакви мерки приближаващи се до позицията на синдикатите и дори се стремят да намалят клаузите на споразумението по отношение на работното време и други ключови договорености.

ГЕРМАНИЯ

Съюзът приветства решението за стачка и призовава за преговори

Профсъюзът на услугите ver.di приветства решението на трудовия съд в Берлин да отхвърли молбата за блокиране на планирана стачка в здравния сектор. Членовете на Ver.di в доставчиците на здравни услуги Vivantes и Charité в Берлин чакаха 100 дни ръководството да отговори на призивите за договаряне на колективен договор, като планираха стачни действия в края на август, ако работодателят пропусне крайния срок. Синдикатът създаде ясен план за подготовка за стачката и работниците, които ще участват, но трябваше да отложи акцията с един ден, за да присъства на трудовото дело в съда и да получи отмяна на разпореждането. Ver.di подчерта решимостта си да преговаря и да избягва по-нататъшни стачни действия, ако това е възможно, но предупреди, че ще гласува за всеобща стачка, ако не се договорят с работодателите.

ИРЛАНДИЯ

Дългосрочният спор за заплащането е близо до разрешаване

Националната еднодневна стачка, планирана за 15 септември от синдиката на обществените услуги Fórsa с участието на училищни секретари и гледачи, беше отложена след значителни отстъпки от ръководството на образователния отдел. Отделът най-накрая призна, че всички училищни секретари трябва да бъдат административни служители, с което се сложи край на четири десетилетия стара двустепенна система на заплащане. Подобренията, които трябва да влязат в сила от 1 септември 2021 г., ще включват и изравняване на договорения годишен отпуск въз основа на разпоредбите за административни служители в публичният сектор. Синдикатът заяви, че очаква новите условия на работа да бъдат включени в образцов национален договор за училищните секретари. Остава да се договарят един или два въпроса, но Fórsa го отчита като голяма победа за училищните секретари. Стачните действия са задържани за две седмици, в очакване на потвърждение за прилагането на пакета.

ФИНЛАНДИЯ

Проучване разкрива желанията на членовете за договаряне

Синдикатът на обществените услуги на JHL проведе проучване сред своите членове, за да разбере техните приоритети за следващия кръг от колективно договаряне. Мнозинството (67,5%) смятат увеличението на заплатите за първи приоритет, като 84% са „за“ общото увеличение на заплатите, което да се прилага за всички работници. Втората най-важна цел е подобряването на работното време (37,9%), а третата по важност е подобряване на благосъстоянието на работното място (32,8%). За местните преговори 79% смятат, че това трябва да бъде отговорност на работодателите и не трябва да се разчита на индивидуални преговори. Има значителна подкрепа за повече действия по отношение на разликата в заплащането между половете, като 78% от респондентите казват, че увеличенията трябва да се съсредоточат върху професионалните групи, доминирани от жените. 60% от респондентите в проучването смятат, че възможността за платен отпуск или майчинство трябва да бъде включена в колективния договор.

ИСПАНИЯ

Федерации призовават за преговори в публичния сектор

Федерацията FeSP-UGT и федерациите за обществени услуги в конфедерацията CCOO призоваха правителството да започне преговори за заплащането и условията на труд. Последното тригодишно споразумение, обхващащо три милиона работници в публичния сектор, беше в периода 2018-2020 г., а за 2021 г. правителството едностранно приложи увеличение на заплатите с 0,9%. Синдикатите призовават за увеличение на заплатите за 2022 г. и предприемат действия по отношение на работните места, за да се гарантира качеството на обществените услуги, както и мерки за намаляване на несигурната заетост, особено по отношение на дългогодишното предизвикателство за намаляване на временната заетост.

ЕВРОПА

Синдикатите могат да предоставят право на почивка по време на работа/право на изключване/

Нов доклад на изследователската агенция Eurofound установи, че работниците от разстояние са два пъти по-склонни да надхвърлят 48-часовото работно време, отколкото работниците на място и е значително по-вероятно да работят в свободното си време. Това подчертава важността на гарантирането на правото на изключване на връзката и докладът разглежда опита на първите четири държави-членки, които въведоха правила и споразумения относно правото на изключване преди 2021 г. Те показаха колко е важно участието на социалните партньори прилагането на тези правила. В доклада се твърди, че новите споразумения и текстове, отнасящи се до правото на прекъсване на връзката, ще трябва да преразгледат въпросите, които водят до „осезаема“ необходимост от постоянна връзка като: работно натоварване, липса на обучение и работни процеси, които подхранват прекомерната връзка. В заключение, в доклада се казва, че въпреки че все още липсват ясни доказателства, опитът на социалните партньори на предполага, че настъпват положителни промени във фирмената култура след въвеждането на правото на прекъсване на връзката.

ШВЕЙЦАРИЯ

Синдикалният автобус за стачки продължава обиколката си

Синдикатът на обществените услуги vpod/ssp стартира процедура за колективно договаряне, за да повиши нивото на активност в синдиката в цялата страна. Целта е да се разговаря с членовете и работниците на местно ниво, за да се открият основните проблеми и да се обсъди какво може да се направи в отговор. Не е изненадващо, че нивата на заплащане и липсата на персонал са сред най-горещите проблеми, тъй като автобусът мина през работните пунктове на здравеопазване и социални грижи в Базел, Берн и регионите Золотурн и Санкт Гален. Работниците също изразиха опасения относно справедливото работно време, почивките, прекомерната административна тежест и насилието на работното място.