СИНДИКАЛНИ НОВИНИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕВРОПА – EPSU – ОКТОМВРИ 2021 Г. (№ 21)

Новини (№ 21) за колективно договаряне на EPSU, октомври 2021 г.

 • Холандия: Синдикати предприемат действия в университетските медицински центрове
 • Швейцария: Синдикатите в здравеопазването се мобилизират за заплащане, работни места и финансиране
 • Италия: Федерациите планират национална стачка в службите за отпадъци
 • Норвегия: Стачката на културните работници осигурява подобрения на пенсиите
 • Испания: Служителите в културата предприемат действия относно оценките и набирането на служители
 • Германия: Съюзът призовава за колективен договор за шофьорите в парламента
 • Ирландия: Увеличеното финансиране трябва да доведе до повишаване на заплащането на работниците, които се грижат за деца
 • България: Конфедерация поставя 22 искания за икономически и социални мерки
 • Чехия: Синдикатите на държавните служители подписаха нов колективен трудов договор
 • Швеция: Доклад подчертава ключовите уроци от пандемията за здравеопазването
 • Европа: Доклад подчертава ролята на социалния диалог в дигитализацията на работа
 • Великобритания: Общинските работници ще стачкуват в цяла Шотландия

ХОЛАНДИЯ

Синдикати предприемат действия в университетските медицински центрове

След стачката миналия месец в университетските медицински центрове, FNV и други синдикати организираха нова национална стачка на 26 октомври, като този път засегнаха три пъти повече отдели в осемте центъра. Действието на практика налага обслужване в неделя в 279 отделения, включително операционни зали, радиологични служби, лаборатории, амбулаторни клиники и различни медицински отделения. Синдикатите призовават за увеличение на заплатите с 3% за всички работници и ефективни действия за справяне с недостига на персонал и прекомерното натоварване.

ШВЕЙЦАРИЯ

Синдикатите в здравеопазването се мобилизират за заплащане, работни места и финансиране

Синдикатът vpod/ssp се мобилизира за национална демонстрация на здравни работници в Берн на 30 октомври. Целта на протеста е да подчертае усилията и жертвите, които здравните работници са направили в отговор на кризата с COVID-19. Основните изисквания включват бонус за COVID, но и действия за справяне с дългогодишните проблеми със заплащането и недостига на персонал в сектора. Синдикатът също така призовава за мерки за подобряване на обучението, баланса между професионалния и личния живот и пенсионното осигуряване и твърди, че увеличенията на заплатите трябва да отразяват трудността на работата на много здравни работници.

ИТАЛИЯ

Федерациите планират национална стачка в службите за отпадъци

Федерациите, които организират работници в службите за отпадъци и околната среда – Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti и Fiadel – призоваха за национална стачка на 8 ноември. Синдикатите се мобилизират усилено, за да се включат възможно най-много хора и да гарантират, че ключовите послания на спора са напълно разбрани. Те са изправени пред работодатели, които настояват едностранно да влошат условията на заетост за всички работници с оглед намаляване на разходите за труд и премахване на синдикатите. Синдикатите са решени да се противопоставят на несигурните условия на труд и призивите за децентрализиране на договарянето и така да фрагментират основното секторно споразумение. Основно искане ще бъде подновяването на колективния договор, който изтече преди повече от 27 месеца. Синдикатите искат да гарантират, че кметовете и местните политици разбират техните проблеми и призивите им за инвестиции в сектора.

НОРВЕГИЯ

Стачката на културните работници осигурява подобрения на пенсиите

На 3 септември служители в сектора на операта, театъра и оркестрите стачкуваха, за да поискат пенсионна схема, която работи еднакво за жените и мъжете и е за цял живот. На 8 септември стачката ескалира допълнително и след това още работници се присъединиха към стачката след неуспешни мпреговори на 30 септември. Друга ескалация настъпи на 18 октомври, преди спорът да бъде окончателно разрешен на 25 октомври. Сега ще бъде въведена нова хибридна пенсионна схема, която гарантира равно третиране на мъжете и жените. В първоначалната оферта на работодателите жените биха загубили до 1000 NOK (€100) на месец и 400 000 NOK (€40 000) за цял живот. Новата схема също така гарантира плащания за цял живот, нещо, което не беше осигурено в предложението, подкрепено от работодателите.

ИСПАНИЯ

Служителите в културата предприемат действия относно оценките и набирането на служители

Федерацията за обществени услуги на FSC-CCOO организира протест пред Главна дирекция “Публична администрация” на 15 октомври в очакване на поредица от еднодневни стачки на театрални и музейни служители. Спорът е по два въпроса. Първият е изискването служителите по охраната на музея да бъдат на заплащане Е2, а не единствената група работници, останали в клас Е1. Вторият въпрос е свързан с достъпа до технически работни места в културната агенция INAEM и непризнаването на определено обучение и квалификация. FSC-CCOO твърди, че INAEM трябва да бъде напълно интегриран в IV споразумение за персонала, ход, който ще се справи с редица оплаквания. След първата стачка на 21 октомври, следващи събития трябва да бъдат на 28 октомври, 12 и 19 ноември, съвпадащи с премиерите в държавните театри.

ГЕРМАНИЯ

Съюзът призовава за колективен договор за шофьорите в парламента

Синдикатът на услугите ver.di призова новия парламент, който ще се събере за първи път на 26 октомври да даде пример като подкрепи колективен договор за шофьорите в парламента. Синдикатът казва, че работниците получават по-малко заплащане, работят по-дълго и имат по-лоши пенсионни права от колегите, които са обхванати от споразумението в публичния сектор, което обхваща федералните служители. Въпреки че ver.di са оптимистични за подкрепа от социалдемократическите депутати, е ясно, че шофьорите са готови да се борят за колективен договор и не са изключени по-нататъшни стачни действия. Шофьорите вече предприеха тридневни действия на демонстрации през юни, за да окажат натиск върху работодателя – BwFuhrparkService – да отговори на призива на ver.di за сключване на колективен трудов договор.

ИРЛАНДИЯ

Увеличеното финансиране трябва да доведе до повишаване на заплащането на работниците, които се грижат за деца

SIPTU – синдикатът, който представлява около 6000 работници, приветства решението на правителството да увеличи финансирането за сектора с допълнителни 69 милиона евро в бюджета за 2022 г. Със средно заплащане от 11,91 евро на час профсъюзът призовава за спешни действия по отношение на заплащането, за да се справят с набирането и задържането на хора в сектора, където около четирима от 10 работници търсят алтернативна работа. SIPTU призовава преговорите за заплащането да започнат възможно най-скоро в новосъздадения съвместен комитет по труда в ранните години, където договореното увеличение на заплащането ще бъде законово наложено.

БЪЛГАРИЯ

Конфедерацията поставя 22 искания за икономически и социални мерки

Синдикалната конфедерация КНСБ публикува 22 искания по редица въпроси, които биха повишили заплащането и социалните помощи и ще помогнат за справяне с бедността и въздействието на растящите разходи за енергия. Имайки предвид дискусиите на европейско ниво за минимална работна заплата, която трябва да бъде най-малко 50% от средната работна заплата и 60% от средната заплата, КНСБ изисква минималната работна заплата да се повиши до 350 евро възможно най-скоро и да е 380 евро до началото на 2022 г. Конфедерацията също така призовава за повишаване на заплатите в целият публичен сектор, по-специално увеличение от поне 12,5% през 2022 г. за работниците в публичния сектор.

ЧЕХИЯ

Синдикатите на държавните служители подписаха нов колективен трудов договор

Синдикатите на държавните служители, включително OSSOO, представляващи държавните работници и тези, представляващи здравните, социалните грижи (OSZSP) и културните работници, подписаха нов колективен договор на по-високо ниво на 4 октомври. Споразумението ще бъде валидно от 1 януари до 31 декември 2022 г. с възможност за удължаване с още една година. Договорът обхваща редица права като платен отпуск по лични причини, така наречения отпуск за неразположение и плащания, свързани с прослужено време и възраст, както и пенсии за инвалидност и осигурителен стаж. Разликата от предишното споразумение са някои уточнения относно родителските права и правилата за разпределяне на задачите в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа.

ЕВРОПА

Доклад подчертава ролята на социалния диалог в дигитализацията на работа

Нов доклад на изследователската агенция Eurofound твърди, че социалният диалог играе решаваща роля в дигитализацията на работното място. В него се казва, че подход, който пренебрегва участието и ангажираността на служителите, ще засили отрицателното въздействие върху условията на труд, докато в контекста на технологичните промени социалният диалог може да насърчи по-голямото приемане от служителите на новите технологии. По отношение на въздействието върху работните места докладът установи, че дигитализацията води до повишаване на уменията и повишаване на свободата на работа, главно сред управленските и инженерните специалисти, и по-малко за по-нискоквалифицираните работници и служителите.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Общинските работници ще стачкуват в цяла Шотландия

Трите основни местни правителствени синдиката в Шотландия – UNISON, Unite и GMB – изпратиха известие за стачни действия в петте дни от 8 до 12 ноември. Първоначално членовете, заети в училищното хранене, почистването на училището, отпадъците, рециклирането и услугите за поддръжка на автопарка, ще бъдат призовани в периода на ескалация, ако работодателите не излязат с предложение за по-добро заплащане. Подчертавайки увеличеното натоварване и рисковете, пред които са изправени много работници в съвета по време на пандемията, синдикатите твърдят, че техните членове са в преломна точка и струват повече от това, което се предлага. Според синдикатите над 55% от служителите в местните власти печелят под 25 000 британски лири (29 500 евро) на година, а с настоящата оферта дори най-нископлатените работници не стигат до 10 британски лири (11,80 евро) на час.