УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ


УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“:


УСТАВ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА‘


УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“:


УСТАВ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ“

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ