УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ


УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“:


УСТАВ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА САС „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА‘


УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“:
(обновено 01.2024 г.)


УСТАВ НА КТ „ПОДКРЕПА“ (обновено 01.2024 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС (обновено 01.2024 г.)

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“

НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ“

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ


ПРИЛОЖЕНИЯ
(обновено 01.2024 г.)


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”


СТРАТЕГИЯ (2023-2026) И РЕЗОЛЮЦИИ НА КТ ПОДКРЕПА
(обновено 01.2024 г.)


СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА 2023-2026

РЕЗОЛЮЦИЯ 1

РЕЗОЛЮЦИЯ 2

РЕЗОЛЮЦИЯ 3

РЕЗОЛЮЦИЯ 4

РЕЗОЛЮЦИЯ 5

РЕЗОЛЮЦИЯ 6

РЕЗОЛЮЦИЯ 7

РЕЗОЛЮЦИЯ 8

РЕЗОЛЮЦИЯ 9

РЕЗОЛЮЦИЯ 10

РЕЗОЛЮЦИЯ 11

РЕЗОЛЮЦИЯ 12

РЕЗОЛЮЦИЯ 13

РЕЗОЛЮЦИЯ 14

РЕЗОЛЮЦИЯ 15

РЕЗОЛЮЦИЯ 16

РЕЗОЛЮЦИЯ 17