УЧАСТИЕ НА САС „ПОДКРЕПА” В СТРАТЕГИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ EPSU

УЧАСТИЕ НА САС „ПОДКРЕПА” В СТРАТЕГИЧЕСКА РАБОТНА СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ EPSU

На 19.01.2021 г. се проведе Стратегическа работна онлайн среща на EPSU по набиране и организиране за синдикални лидери на тема: “Организационна стратегия за организиращ синдикат“.

От страна на Синдикат на административните служители „Подкрепа” участие в събитието взе г-жа Кремена Атанасова – заместник – председател на САС.

Обучители бяха екипа по набиране и организиране (R&O) на EPSU:

Агниешка Гинарару, Милош Влаисавлиевич, Ричард Понд, а като експерти участваха Грег Томпсън, бивш директор на стратегическото организиране в UNISON, Великобритания и Орлах Фаул, директор по стратегическо организиране, FORSA, Ирландия.

В рамките на проведената среща бяха обсъдени важни въпроси касаещи организирането на синдикалните членове, както и набирането на нови такива. Бяха дискутирани и най-честите проблеми и предизвикателства, пред които са поставени синдикатите в цяла Европа, както и конкретни мерки за преодоляването им. Отчетени и обсъдени бяха тенденциите в процесите на синдикализация в 47 синдикални организации, членове на EPSU от 32 държави.