ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “Агенция по заетостта“. Сключените КТД и Споразумение на 06.10.2023 г.  влизат в сила от 29.09.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да го изтеглите от ТУК(КТД) и ТУК(Споразумение).

Благодарим на ръководството на “Агенция по заетостта” за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в Агенция по заетостта за постигнатите успехи!