ПИСМО НА САС “ПОДКРЕПА” ДО АКАД. ДЕНКОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОТЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Бих искала да Ви информирам, че на 11 октомври от 8.00 до 8.30 ч. служителите на Националния статистически институт и Териториалните статистически бюра ще излязат на протест пред сградите на администрациите, в които работят.

Причината за протеста и нарастващото напрежение сред работниците и служителите са ниските възнаграждения за труда на статистиците и липса на средства за издръжка на институцията.

По време на протеста отново ще припомним, че българското правителство е подписало документ „Ангажимент на правителството на Република България, свързан с доверието в статистиката“, в който изрично е записано: „Правителството на Република България се ангажира: Да осигурява финансовите и човешки ресурси, необходими за запазване и подобряване на качеството на официалната статистика“.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Националният статистически институт е институция, без която на практика държавата не може да функционира нормално. От качеството и навременното разпространение на данните зависят решенията и анализите, свързани с управлението на държавата и нейното успешно развитие и перспектива.

Вие вече сте информиран, че НСИ по заплати е на 114 място от всички 120 държавни агенции и комисии, а сградите на някои от териториалните статистически бюра са опасни и се рушат. В момента в институцията има над 70 незаети работни места, а намирането на квалифицирани кадри, които да произвеждат качествена и навременна статистическа информация, става все по-трудно.

Във връзка с гореизложеното настояваме за увеличение на работните заплати в Националния статистически институт с еднаква сума за всички работещи, като увеличението да бъде минимум 50% в перо „разходи за персонал“ или 11,5 милиона лева на годишна база. Това ще даде възможност за адекватно увеличение на възнагражденията на работещите, привличане на квалифицирани кадри и пресичане на процеса по обезкървяване на системата.

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Не на последно място апелирам за личната Ви ангажираност, доколкото с Ваша Заповед КВ–191/08.06.2023 г. в изпълнение на вменените Ви от чл. 108, ал. 2 на Конституцията задължения по координация на правителствената политика, лично сте си възложил отговорности и функции на координация и взаимодействие по отношение на дейността на Националния статистически институт. Изразявайки нашата загриженост и солидарност, питаме:

Заслужават ли квалифицираните експерти и специалисти в НСИ адекватно и незабавно увеличение на заплатите? Заслужават ли Вашата подкрепа или Вашето бездействие?

Настояваме за гаранции от Ваша страна, че при обсъждането на бюджета за 2024 год. исканията на работниците и служителите ще бъдат взети предвид!

С уважение,

…………………………….

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

Може да прочетете текста на писмото ТУК