ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенция за социално подпомагане. Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 01.01.2024 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документите можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да ги изтеглите от ТУК (КТД) и ТУК (Споразумение).

Благодарим на ръководството на АСП за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в Агенция за социално подпомагане за постигнатите успехи!