ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТНОСНО НАСРОЧВАНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА В АСП

Служителите на Агенция за социално подпомагане не са преустановили процедурата по уреждане на колективен трудов спор, основно искане в която е постигането на достоен ръст на работните заплати. Липсата на адекватна реакция до момента ни изправя пред алтернативата да продължим хода на процедурата, като организираме и проведем последователно следното:

–              стартиране на безсрочна символична стачка, видима за гражданите обслужвани от Агенцията, както и за цялата общественост;

–              провеждане на поредица от протестни действия и медийни изяви за оказване на законен натиск по смисъла на чл. 9 от Закона за уреждане на колективните трудове спорове (ЗУКТС);

–              насрочване и провеждане на едночасови предупредителни стачки с ефективно преустановяване на предоставянето на административни услуги на гражданите при спазване на нормативните правила за това;

–              започване на преговори за сключване на споразумение по чл. 14 от ЗУКТС, с което да осигурим минималните дейности на звената на АСП, което да ни позволи законното провеждане на ефективна стачка;

–              насрочване, обявяване и провеждане на  БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА по време на най-натоварения период в АСП, а именно приема на заявления за помощи за отопление, както и приема на заявленията за еднократните помощи за ученици!

Декларираме категоричността на намеренията си да отстояваме исканията на служителите в АСП за достоен труд и достойно заплащане!

Можете да се запознаете с цялото писмо ТУК

ПИСМО-АСП-МТСП-05.07.2024