2/3 от администрацията настоява за обективно оценяване

1229 държавни служители взеха участие в анкета, проведена от социологическа агенция „Медиана“. Резултатите сочат, че 83% от администрацията иска връщане на класа, а според 76% от анкетираните условията на труд не могат да бъдат определени като достойни

11 години след като беше проведена реформата “Дянков” САС “Подкрепа” проведе проучване сред държавните служители, чиято цел е оценка на резултатите от извършените законови промени тогава. Данните сочат за ярко недоволство в администрацията.

Напомняме, че повече от десетилетие държавните служители, без значение дали са по служебно правоотношение или на трудови договори, не получават допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по-известно като “клас”. Само то гарантира задължително ежегодно нарастване на трудовото възнаграждение, тъй като отразява натрупването на опит на съответното работно място. Цели 83% от анкетираните смятат, че “класът” трябва да се върне веднага.

Тези настроения са резултат от разочарованието от начина на оценяване в администрацията. Всъщност с въвеждането на реформата служителите получават гарантирано само 70% от заплатите си, а останалите 30% се получават като “бонуси”, каквито тези средства не са. Допълнителните плащания, които предварително са откъснати от трудовите възнаграждения, се определят спрямо провежданата периодично атестация. А, според 61% от служителите, тя не е базирана на обективни критерии. В допълнение, няма реална възможност оценката да се оспорва. Благодарение на тези промени, заплатите на огромна част от администрацията бяха замразени в продължение на няколко години.

Неудовлетворението на държавните служители води до това над 11 000 работни места да стоят свободни. Липсата на интерес е резултат от традиционното неглижиране на администрацията, липсата на ефективна комуникация между отделните нива, целенасоченото стигматизиране и ниското заплащане.

Основните изводи от направеното изследване са:

  • Противно на общоприетото схващане, държавните служители не искат просто повече пари, а достойно отношение към себе си – добра комуникация с ръководители (над 46%) и обективна атестация (82% смятат, че Наредбата трябва да бъде променена).
  • Мнозинството от анкетираните харесват характера на работата си и са удовлетворени, че са ангажирани именно с обществена дейност.
  • Липсват социални придобивки, които са налични в други сектори. Най-голямо недоволство се появява от неудовлетвореното очакване работодателят да осигури по-добри медицински грижи за заетите. А профилактичните прегледи да са по-всеобхватни.
  • 36% от респондентите смятат, че не разполагат с необходимите ресурси, за да вършат работата си ефективно и качествено.
  • Държавните служители, особено тези по служебно правоотношение, са лишени от ключови трудови права като възможност да сключват колективни трудови договори с работодателя си, за договаряне на повече отпуск и пр. Много високо е недоволството от отмяната на допълнителното възнаграждение, познато като „клас прослужено време“ – 83%.
  • Специално внимание заслужава системата за атестации, която очевидно е повод за недоверие и напрежение сред служителите в администрацията. Причина за това е невъзможността работникът да оспори ефективно обективността на поставената му оценка.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-20201, в рамките на “Social Dialogue Decent Work Programme”